NOVÝM MAJITELEM AREÁLU PILY PLÁTEK NA KOŇSKÉM TRHU JE MĚSTO TURNOV

01-foto-nakup-pila-j.JPG

Pátek 4. září. 2020, Turnov se stává majitelem Pily Plátek. Zleva Starosta Tomáš Hocke, Dalibor Procházka a František Procházka.

“Vítám vás na turnovské radnici, především pány Procházky, se kterými jsme od začátku května jednali o prodeji pily. Je to závažný krok pro město a současně vnímám, že také pro majitele Pily Plátek. Vaše firma má v Turnově obrovskou tradici a velmi si vážím toho, že jste byli ochotni prodat areál městu a umožnit tak jeho další rozvoj,” řekl starosta Tomáš Hocke páteční odpoledne 4. září před slavnostním podpisem kupní smlouvy.

František Procházka doplnil dojatá slova vzpomínkou: “Je to pro mě krok dosti zásadní. Jsem na tom místě 55 roků. Když jsem přišel, v sousedství pily stál táborský pivovar, byly tam konzumní obchody až ke křižovatce, vedle domu spisovatelky Abigail Horákové žil bývalý kočí pan Černý, a tak bych mohl pokračovat. Přirostlo mi to za ta léta k srdci. Dnešní noc nebyla jednoduchá. Ale myslím si, že jsme udělali i ve vztahu k městu správný krok. Pár na cti utrhačných projevů člověka mrzí, protože z naší strany se jedná o čistý úmysl. Jak jsem zmínil, měli jsme lukrativnější nabídky. Ale víc si to zaslouží město.”

Se slovy otce souhlasí i syn Dalibor Procházka: “Jsme rádi, že jsme se s městem dohodli. Je to pro nás citlivá věc. Dali jsme městu přednost před někým jiným, aby pozemek byl využit rozumným způsobem.”

Většina zastupitelů (Nezávislý blok, Piráti, PROTO a nezař. Jana Svobodová), kteří na zářijovém zastupitelstvu nákup areálu pily podpořili, mj. vnímají celý záměr  především jako investici pro buducnost, umožňující ze strany města rozhodujícím způsobem ovlivnit podobu a využití této části širšího centra Turnova. Opoziční zastupitelé (ODS, ANO) pro záměr nehlasovali, kritizovali především rozdíl mezi cenou odhadní (14,9 milionu) a navrženou tržní (35 milionu). Více o vyostřené diskuzi (zde). 

Připomeňme stručně podmínky. Město areál pily o rozloze cca 9 tisíc mkoupí za 35 milionů korun. Současní majitelé se na následujících 5 let stanou nájemci za částku 50 tisíc korun měsíčně. Provoz pily na Koňském trhu bude po více než 170 letech ukončen v roce 2025.

Podpisu kupní smlouvy se na radnici zúčastnili zástupci stran, kteří pro nákup hlasovali. Kromě nazávislého bloku (starosta Tomáš Hocke a místostarostka Petra Houšková) Daniela Weisová (Piráti), Michal Loukota (PROTO) a nezařazená Jana Svobodová. V neformální části po podpisu smlouvy starosta již bývalým majitelům pily předal na upomínku významného dne ozdobenou ruční pilu s věnováním. Poté následovala prohlídka areálu na Koňském trhu.

Před vstupem do nově nabytého majetku města starosta informoval o dalších záměrech: “V tomto prostoru se budeme nejdřív bavit o koncepčních záležitostech, protože jde o novou čtvrť. Připravujeme zadání pro urbanistickou a architektonickou studii. Vedle toho se bavíme s okolními vlastníky, jestli by nám  neprodali nějaké pozemky. Máme vizi bytových domů se službami, kvalitní veřejný protor se zelení, kde by se lidem dobře bydlelo. Reagujeme tak na skutečnost, že město zatížené dopravou a hlukem nám vymírá zevnitř,” upřesnil základní představy Tomáš Hocke.

Na budoucí výstavbě v současném areálu pily se bude podílet město i soukromí investoři. V této době ale není vyjasněn poměr. V úvahách zazněla i myšlenka zřízení mateřské školy.

“My, nebo ti, co přijdou po nás, zde začnou dnešní vize naplňovat za pět let, což je velmi krátká doba,” dodal Tomáš Hocke před vstupem do areálu Pily Plátek, jejíž poslední čas je vyměřen uvedenými pěti lety.

                                                                                                                         

(pm)    
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU