ODKOUPENÍM PILY PLÁTEK MĚSTO ZÍSKÁ POZEMKY V CENTRU TURNOVA

03-foto-pila-j.JPG

O možnosti koupení pily na Koňském trhu město mluví už od května. Rozhodující projednání v srpnovém zastupitelstvu ale podle očekávání připomínalo vše jiné, než příslovečné “netlač na pilu.” 

Nebo přesněji, pilu chtěli (alespoň podle deklarovaných vyjádření) pro město koupit asi všichni zastupitelé. Jedni v předjednaných podmínkách a ceně, druzí za nižší částku, která by odkoupení minimálně odložila, spíše ale zcela zmařila. 

Předjednaná cena s majiteli Pily Plátek činí 35 milionů korun. Znaleckým posudkem ale byla hodnota areálu odhadnuta pouze na 14,9 milionu. Kromě ceny odhadní však existuje také cena tržní, zpravidla vyšší než ta odhadní. Možnost zakoupení nemovitosti městem za cenu vyšší než je v místě a čase obvyklé, za 35 milionů,  odůvodnil další dokument, tentokrát z advokátní kanceláře. Z předchozích řádků lze odvodit, o čem převážně byla vedena diskuze zastupitelů 27. srpna.

Michal Kříž (ANO) koupení pily s pozemky za 35 milonů označil za holý ekonomický nesmysl. Zdůraznil, že veřejné peníze musí být podložené, proto byl pořízen posudek. Soukromník se podle Michala Kříže může chovat jinak. Tomáš Špinka (ODS) také připomněl rozdíl mezi odhadní a navrženou cenou, požadoval odložení hlasování a další jednání o snížení ceny. Rostislav Polášek (ODS) souhlasil, že se jedná o strategický zájem města. Současně konstatoval, že cena vyvolává určité pochyby. A navíc: i když pozemky nejsou v aktivní záplavové zóně, v záplavové zóně jsou a ochranu bude nutné zajistit. Dále požadoval ujištění, že při jednáních nebylo jiné cesty.

Starosta Tomáš Hocke (NB) řekl, že ví o vyšších nabídkách, které majitelé pily obdrželi. Zdůraznil význam lokality v centru a potřebu, aby město mohlo ovlivnit její podobu. Vyrůst by zde v budoucnu měly např. bytové domy s občanskou vybaveností a parkováním. Zbyněk Miklík (Piráti) má s průmyslovou výrobou v centru  města problém a je přesvědčen, že pokud pilu nekoupí město, koupí ji nějaký spekulant. Pro koupení areálu je také Michal Loukota (PROTO), konstatující, že takový zásadní pozemek si město nemůže nechat útéct. Bývalá starostka Hana Maierová (NB) připomněla, že pozemek s pilou a její vymístění z centra je zájmem Turnova už více než 20 let a ocenila jednání majitelů, kteří se s nabídkou prodeje přednostně obrátili na město.

V základních sjednaných podmínkách bylo navrženo: Cena 35 milionů, prodej proběhne v září 2020. Pila bude dále pracovat nejdéle následujících 5 let, během kterých městu zaplatí za každý měsíc nájem 50 tisíc korun. Po ukončení lhůty město převezme areál a objekty bez strojního vybavení. Celková plocha areálu je 8 704 m2

Následovalo hlasování, na žádost Michala Kříže jmenovité. Pro nákup pily za 35 milionů hlasovalo 17 zastupitelů, proti byli 2, zdrželi se 4.

Smlouva o odkoupení Pily Plátek vč. pozemků pro Město Turnov bude podepsána 4. září 2020.

                                                                                                                           

(pm)
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE