ZŠ SKÁLOVA REAGUJE NA NEGATIVNÍ KAMPAŇ O VÝUCE MATEMATIKY HEJNÉHO METODOU

cela_trida.jpg

Třída při hodině matematiky Hejného metodou.

Když mě před 4 lety pan ředitel doporučil seminář zaměřený na výuku matematiky podle pana prof. Hejného, jela jsem s trochou obav a velkou nedůvěrou. Dnes jsem za to velice ráda. Dostal se mi totiž do rukou nástroj, díky kterému matematika děti skutečně baví - a to nejen ty, které jí rozumí. „Metodou Hejného“ učím necelé dva roky a přesvědčila jsem se, že její zásady skutečně fungují.

To, co mě neustále překvapuje, na kolik různých řešení děti přijdou samy. Stačí jen očekávat, že toho jsou schopné, a někdy jim pomoci návodnou otázkou. Není třeba prozrazovat správný postup řešení ani chtít, aby se učily to, co já pokládám za správné. Těší mne, že se každé z nich může vydat svojí vlastní cestou a že každé může zažívat úspěch. Občas se stává, že poté, co jsme si řekli něco, na čem se děti shodly, to za chvíli s velkým nadšením zopakuje jejich spolužák. Byl tak zaujatý řešením problému, že si nevšiml, že už je vyřešen. Říká se tomu aha-efekt a pro toho spolužáka byl velice důležitý – má vlastní zkušenost, která v něm zůstane, a velkou radost z něčeho, co se mu podařilo. 

Jsem divákem a baví mě to. Sleduji děti, jak vysvětlují svým spolužákům postup, kterým se dostaly k výsledku. Sleduji reakce dětí, které s postupem nesouhlasí a vysvětlují proč. Sleduji probíhající diskuzi, ve které se nikdo nehádá, nikdo nikoho neponižuje, ale kde jeden druhému naslouchá. Vysvětlení je buď přijato, anebo vyvráceno. O správnosti si děti rozhodnou samy. U chybných závěrů je samozřejmě nemohu nechat, ale pomáhám jim objevit jejich omyl.  A že někdo udělal chybu? Pro děti je to naprosto přirozená věc a její odhalení je může přivést ke správnému řešení.

Občas se děti potřebují ujistit o tom, jestli správně pochopily zadání úlohy nebo jestli např. mohou při řešení použít záporná čísla. Vždy se najde někdo z dětí, kdo s odpovědí přispěchá. Podobně to probíhá ve chvíli, kdy někdo něčemu nerozumí. Naučily se navzájem si pomáhat, spolupracovat a zároveň být samostatné.

Pro mě jako učitele vyžaduje tato metoda velkou trpělivost – neprozrazovat ani postup ani správné řešení, čekat, jak si děti poradí, nenarušovat diskuze, které mezi sebou vedou, nesnažit se vyjádřit přesněji to, co říkají... jen vést. Objevování vyžaduje čas a to, co se cení, jsou získané vlastní zkušenosti.

Na naší škole se matematika vyučuje jak Hejného metodou, tak i klasicky. Každá z metod má své přednosti a spíš než na metodě záleží na člověku, který ji učí. 

Každý z rodičů si může vybrat, jak chce nechat svoje dítě vzdělávat. Hejného matematiku bych doporučila těm, kteří chtějí u svých dětí rozvíjet schopnost řešit problémy, vzájemně spolupracovat a komunikovat, formulovat své myšlenky, pracovat se zaujetím a nebát se chyb. Bonusem je, že tato matematika děti baví.

Petra Jágrová, učitelka matematiky na 2. stupni

Vyjádření žáků ZŠ Skálova

Je fajn, když pracujeme ve skupinách a porovnáváme si navzájem výsledky. Každému jde něco jiného, tak si navzájem pomáháme.  Mě docela baví zlomky, ale moc mi nešly sítě. Když něco nechápu, zeptám se ostatních a oni mi to vysvětlí. 
Ivana Pacáková

Na matematice se mi líbí, že můžeme pracovat ve skupinkách a že nás paní učitelka nechá, abychom si na řešení přišli sami. Líbí se mi, že téměř všechny úlohy jdou vyřešit logickou úvahou, že můžeme probrat svá řešení s ostatními a že paní učitelka žádné řešení nezamítne.
Kristián Vrbata

Hejného matematika mě baví. Líbí se mi logické úlohy, sítě, pavučiny, atd. Mám ráda práci ve skupinkách. Baví mě na tom i to, že když něčemu nerozumím, klidně můžu jít za nějakým spolužákem. Paní učitelka nám neprozrazuje chyby, je to na nás, abychom je odhalili.
Vanesa Tomčová

Tahle matematika mě opravdu baví - rozvíjí logické myšlení a je to zábava. Konzultujeme navzájem svoje postupy a výsledky a není to nuda, kdy jen sedím a jen počítám a počítám... Paní učitelka chce, aby všichni všechno chápali, proto pracujeme ve skupince a navzájem si jeden druhému vysvětlujeme, co nechápeme. Snaží se, abychom měli všichni radost z úspěchu při řešení úlohy. Když někdo udělá chybu, ostatní ho na to upozorní, ale rozhodně se mu nesmějí.
Káťa Burešová

Hejného matematika mě baví, protože je více o logickém myšlení než o počítání. Nakonec dojdeme ke stejnému výsledku tak, jako když to počítáme klasicky. Líbí se mi, že jsme často ve skupinách a když někdo něco nechápe, ostatní ze skupiny mu to vysvětlí. Mám ráda procenta a rovnice. Úlohy si můžeme řešit vlastním postupem a nikdo nám nenutí postup někoho jiného. Když někdo udělá chybu, zbytek mu vysvětlí, proč to tak nejde řešit.
Aneta Táborská

Hodiny matematiky se mi líbí, protože můžeme být ve skupinkách. Ráda řeším pavučiny a pyramidy, moc mi nejdou třeba zlomky a procenta. Jsem ráda, když na něco přijdu sama.
Anička Hanzlová


Zkouší každý sám.


Diskuze


Postup Emmy.
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE