ZŘÍZENÍ NOVÝCH MĚŘÍCÍCH ÚSEKŮ SE (ZATÍM) NEKONÁ

18-25-01-2019-j.JPG

Turnovská radnice plánovala od 1. února 2023 zprovoznění tří nových míst s úsekovým měřením rychlosti. Kvůli vysokým provozním nákladům ale prozatím zůstává v provozu jen pět stávajících lokalit.

V současné době jsou v provozu úseky na průtahu (I/35) Turnovem, v ulici 5. května, v Radvánovicích, Ktové a na Malé Skále. V součtu kamery zaznamenají kolem 700 přestupků měsíčně, za rok je na pokutách vybráno zhruba 5,5 milionu korun. Oproti tomu náklady na mzdy a poštovné při zpracování “pokutové” agendy ročně stojí cca 2,6 milionu, provozovateli kamerového systému město podle smlouvy platné do 31. ledna 2023 platilo včetně DPH 36 tisíc měsíčně, to je 432 tisíc za rok. V součtu tak v městské pokladně zůstávalo cca 2,5 milionu.

Více než rok před vyhlášením nového výběrového řízení na provozovatele radarů se město rozhodlo zvýšit počet měřených úseků, kde často dochází k překročení rychlosti. V Mašově od křižovatky na Pelešany po křižovatku na Kacanovy, na Malém Rohozci u pivovaru a v Nádražní ulici od křižovatky s ulicí Fučíkova po odbočku ke stavebninám v Ohrazenicích.

Zajištění zázemí pro nové lokality s radary stálo mnoho úsilí – např. pronájmy pozemků, souhlas se stavbou rámů  pro kamery, přívod elektřiny atd. Vše se nakonec podařilo a následovalo vypsání výběrového řízení na provozování stávajících i nových úseků, včetně osazení 3 nových míst kamerami. V září loňského roku přišla ve stanoveném termínu jediná nabídka od stávajícího provozovatele AŽD Praha. O co méně měla hodnotící komise práci s výběrem z jediné nabídky, o to více byla překvapena nabídnutou cenou 16,8 milionu korun na období 5 let. Takovou částku město nebylo ochotno akceptovat.

Bezprostředně následovalo vypsání dalšího výběrového řízení, tentokrát jen na provozování pěti dosavadních úseků (7 kamer). Času nebylo nazbyt, platnost původní smlouvy končila 31. ledna 2023.

Hodnotící komise ani tentokrát neměla s výběrem moc práce, opět se přihlásila jediná a stejná firma AŽD Praha. Bez nových úseků nabídla cenu téměř 8 milionů vč. DPH na pětileté období. Městská rada 7. prosince 2022 výsledek výběrového řízení schválila. 

Aktuálně radnice připravuje vše potřebné k vyhlášení dalšího tendru na zprovoznění alespoň jednoho nového měřícího úseku v Mašově, v úseku od odbočky k mašovské návsi až po odbočku na Kacanovy.

(pm) 
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE