ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA VYROSTE DO VÝŠKY I NA VÝZNAMU

01-cov-szs-turnov-vizualizace-ns-j.jpg

Po stránce stavební se jedná o rekonstrukci objektu turnovské Střední zdravotnické školy, přístavbu čtvrtého nadzemního podlaží, zřízení výtahu a únikového schodiště. Cílem Libereckého kraje je modernizace a rozšíření zázemí, umožňující zřízení Centra odborného vzdělávání.

Radní Libereckého kraje na jednání 25. ledna vybrali za dodavatele stavby v hodnotě téměř 51,5 milionu korun firmu CL-EVANS. “Stavební práce v Turnově začnou v dubnu a firma bude mít 13 měsíců na dokončení díla. K pokrytí celkových nákladů očekáváme dotaci z evropských zdrojů ve výši 29 milionů korun,” informoval v tiskové zprávě náměstek hejtmana Zbyněk Miklík.

Současná budova Střední zdravotnické školy Turnov v sousedství nemocnice byla postavena v roce 1984 a sloužila výuce jediného základního oboru – zdravotní sestra. Osm učeben pro tento účel tehdy stačilo. Od roku 1990 se ale systém vzdělávání ve zdravotnictví zásadně změnil, především přibývalo specializovaných oborů. 

Turnovská ”zdrávka” reagovala postupným rozšířením vzdělávací nabídky. Nejen počtem zájemců o studium se stala školou úspěšnou a na rozdíl od mnohých jiných škol, které se potýkaly s nedostatkem studentů, v Turnově řešili opačný problém. 

“Uchazečů o studium je více, než dokáže škola kapacitně pojmout. Jen letos se do prvního ročníku hlásí 250 dětí,” popisuje trend rostoucího zájmu o obory ve zdravotnictví ředitelka zdravotnické školy Lenka Nováková. 

Současná kapacita školy je 330 studentů, po dokončení přístavby se tento počet zvýší na maximálně 410. Stávajících pět zdravotnických oborů zůstane zachováno, kvalitu výuky po úpravách objektu zvýší nové zázemí. “Moc se těšíme na pět nových, špičkově vybavených, odborných učeben. V současné době musíme část teoretické výuky zajišťovat v domově mládeže,” dodává ředitelka Nováková.

Přípravné práce a menší stavební zásahy budou zahájeny od dubna, přístavba je plánována na období letních prázdnin. Zbývající úpravy proběhnou za nepřerušeného provozu školy, kdy budou stavaři využívat nové schodiště za budovou.

(pm)

 

   

 
Zprávy Turnovska

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI