ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV MAJÍ NOVÝ AUTOMOBIL

auto_zsst_1.JPG

Ředitel ZSST Jaroslav Cimbál (vpravo) přebírá klíče od nového vozu od zástupce společnosti KOMPAKT Bohuslava Knorke.

Ve čtvrtek 8. března bylo slavnostně předáno do užívání Zdravotně sociálních služeb Turnov (ZSST) nové auto Dacia Dokker, které bude využíváno terénní pečovatelskou službou.

Pro ZSST je to druhé sociální auto, které předala společnost KOMPAKT zaměřující se v projektu “Sociální automobil” na vytvoření či obnovu vozového parku ústavů a zařízení pečující o různě hendikepované osoby. “Na auto se složilo zhruba 35 převážně turnovských firem v částkách od 2 do 30 tisíc korun. Nejvíce dala firma 35 tisíc korun a ceně pak odpovídá reklamní plocha na autě,” sdělila oblastní manažerka společnosti KOMPAKT Alena Knorková a dodala, že se jedná z devadesáti procent o stejné firmy, které podporují tuto aktivitu opakovaně.

ZSST oslavily v loňském roce 15. výročí a jak připomněl ředitel Jaroslav Cimbál, poskytují služby jak pobytové tak terénní, pro které nové auto bude sloužit. “Pečovatelskou službu máme poměrně rozsáhlou, vykonáváme ji v domácnostech klientů i v bytech zvláštního určení (DPS Výšinka, DPS Žižkova), kterých má město 220. Zde poskytujeme pohotovostní službu od 15.30 do 19 hodin. Už to není jako dříve, když pečovatelky pomáhaly nanosit dříví a roztopit, dnes to je často o zajištění osobní hygieny. Je to práce velice náročná a už se podobá práci pečovatelů na pobytových službách v domově důchodců,”zdůraznil náročnost profese pečovatelů Jaroslav Cimbál.

Důležitou funkci terénní pečovatelské služby zmínila také místostarostka pověřená resortem sociálních věcí Petra Houšková. “V pobytových službách jsou senioři, kteří nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. Mají zde zajištěnou stoprocentní péči, ale stejně tak vyvážená musí být péče v terénu, protože je řada seniorů, kteří chtějí zůstat doma a s touto pomocí mohou zůstat doma a to je dobře. Nadále by se měla rozvíjet péče, umožňující seniorům zůstávat ve svém přirozeném prostředí, kde to mají rádi, jsou zvyklí a mají rodinu na dosah.” V poděkování firmě KOMPAKT Petra Houšková zdůraznila významnou roli sponzortsví, které přispívá ke kvalitě služeb.

V minulosti získaly sociální automobil i další turnovské organizace - Fokus či Spokojený domov, v rámci celé České republiky bylo v loňském roce předáno společností KOMPAKT celkem 67 sociálních automobilů.Zástupci ZSST, Města Turnov a sponzorů. 


Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI