ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO NOVÉ NÁZVY ULIC V DALIMĚŘICÍCH

foto_nazvy_ulic.JPG

Ulice za hasičárnou v Daliměřicích ponese jméno posledního starosty samostatných Daliměřic a hasičského činovníka Ladislava Cibulky.   

Tři názvy přiznávají jednoduché místně popisné označení, čtvrtá ponese jméno posledního starosty Daliměřic.

“Jedná se o ulice, kde postupně začínají růst domy,” připomněl starosta Tomáš Hocke logickou potřebu dát  bezejmenným ulicím oficiální označení a vybavit lokality s budoucí bytovou zástavbou jasně definovanou adresou.

Návrhy názvů vznesly komise rady města letopisecká a kulturní. Ve třech případech panovala shoda, ve čtvrtém zastupitelé vybírali ze dvou možností.

Ulice Zámecká
Začíná na protilehlé části zámku Hrubý Rohozec a dále vede zahrádkářskou kolonií až k cestě mezi hasičárnou a mostem pod silnicí.

Ulice Na Cvičišti
Začíná zhruba v polovině nově nazvené ulice Zámecké (v prostoru zahradkářské kolonie) a vede k firmě Agba, která stojí na protilehlé straně silnice. Název připomíná někdejší vojenské cvičiště a později také polní letiště, které bylo spojeno s existencí turnovské vojenské posádky.

V Zahrádkách
Začátek této ulice je na protilehlé straně areálu bývalého zahradnictví a vede zahrádkářskou kolonií až k nově nazvané ulici Na Cvičišti.

Ulice Ladislava Cibulky
V tomto případě zastupitelstvo rozhodovalo ze dvou možností. Jedná se o ulici začínající vedle daliměřické hasičárny, a dále vedoucí pod silničním mostem na Vesecko. Z této skutečnosti vycházela kulturní komise a předložila návrh pojmenování Vesecká. K tomu měl ale výhrady odbor správní i vedení města. Se zdůvodněním, že již existující ulice Vesecká, už tak nesourodě rozděléná na dvě části, by byla rozšířena o další nenavazující část. Navrženo bylo pojmenování po posledním starostovi samostatných Daliměřic a významném činovníkovi hasičů Ladislavu Cibulkovi. Tento název byl schválen.

Připomeňme v několika řádcích osobnost Ladislava Cibulky. Narodil se 1. září 1906 v Bělé u Turnova, v roce 1929 se přestěhoval do Daliměřic. V dubnu 1939 byl jmenován starostou Daliměřic, které pod jeho vedením i těžké době okupace doznaly rozvoje. Do roku 1949 byl členem Československé strany národně socialistické a za své postoje byl komunisty v roce 1952 osm měsíců vězněn na Pankráci. Místnímu hasičskému sboru předsedal do konce svého života, svépomocí vystavěná daliměřická hasičská zbrojnice vyrůstala pod jeho vedením v první polovině 80. let minulého století. Včetně přilehlého parkoviště a parčíku který vysázel a dále o nej pečoval. Ve věku nedožitých 89 let Ladislav Cibulka zemřel v roce 1995.

(pm)

     
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU

RADNICE VYHLÁSILA ANKETU NA TÉMA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ