ZASTUPITELSTVO BUDE JEDNAT O VYSTOUPENÍ TURNOVA Z VHS

foto-vhs-j.JPG

Velký den pro Turnov. Při slavnostním ukončení turnovské části Čisté Jizery 4. října 2011 připomněl předseda vodohospodářského sdružení Milan Hejduk rozsah dokončených prací. Tři čerpací stanice odpadních vod a výstavba a rekonstrukce 26 km kanalizačního řadu za více než 222 milionů. Další související náklady přidružených investic v podobě nových chodníků, povrchů silnic atd. přišly na dalších 52 milionů. Následovaly další rozsáhlé a nákladné vodohospodářské stavby. Po dlouhodobém nesouladu názorů v neodpovídajícím zastoupení turnovští radní navrhují vystoupení z VHS.   

Zamítnutí požadavků na úpravu stanov vodohospodářského sdružení vedlo 4. listopadu turnovskou městskou radu k návrhu na vystoupení z VHS. Konečné slovo v tak závažné záležitosti bude mít zastupitelstvo.

Prověření možností k odchodu z velkého celku vodohospodářské infrastruktury je vyústěním dlouhodobé marné snahy Turnova o zvýšení vlivu na zásadním rozhodování v organizaci, do které na tržbách přispívá nejvíce ze všech členských obcí. Ignorace turnovských požadavků na úpravu stanov byla posledním impulzem k zásadnímu rozhodnutí největšího plátce do pokladny VHS.

“V nových stanovách jsme společně s městem Semily například chtěli prosadit, aby ke schválení zásadních rozhodnutí bylo třeba 2/3 hlasů. Navrhli jsme určit podmínky odchodu z VHS, zvýšení zastoupení měst v Radě VHS. Marně. Nadále usilujeme o posílení pozice Turnova vzhledem k majetku, počtu obyvatel a vybrané výši vodného a stočného na území města,” popsal některé z návrhů na změny stanov VHS starosta Tomáš Hocke.

Jaká je pozice Turnova ve vodospodářském sdružení? VHS Turnov tvoří 22 obcí, zastoupených v Radě sdružení 28 členy. Pokud budeme vycházet z výsledků z roku 2018, Turnov se na tržbách podílel 43,3%. V Radě sdružení má ale jen 3 zástupce (celkem 10,7% hlasů). A naopak – když sečteme 15 nejméně přispívajících obcí, mají hlasovací většinu, i když se společně na tržbách podílí jen 8,7%.   

“Nejde nám o populistické snížení vodného a stočného. Dlouhodobě deklarujeme, že tyto ceny by měly být v celostátním průměru, ale ne na prvních místech. Nemáme problém ani se solidaritou s obcemi ve VHS. Pravidla ale musí být jinak nastavena. Přispíváme do VHS, jen v letošním roce kolem 12 milionů, ale není to náš majetek,” dodává Tomáš Hocke další z důvodů, kvůli kterému se přiklonil k usnesení rady o vystoupení Turnova z VHS.

Nejbližšímu zasedání turnovského zastupitelstva 26. listopadu bude předcházet Rada VHS, kde se očekává alespoň obecné vyjádření k záměru vystoupení Turnova.    

Závěrem uvádíme návrh usnesení, které městská rada doporučila zastupitelstvu ke schválení na schůzi zastupitelstva: “Zastupitelstvo města schvaluje záměr vystoupení města Turnova z VHS Turnov a pověřuje starostu města Turnova Ing. Tomáše Hockeho, předsedu Výboru pro vodohospodářský majetek Jiřího Mikulu a zástupce města Turnova v Radě sdružení VHS MUDr. Martina Hrubého, Ing. Zbyňka Miklíka a RNDr. Josefa Uchytila jednáním na ministerstvech životního prostředí, financí a zemědělství ohledně vratky dotace akce “Čistá Jizera.” Zastupitelstvo města pověřuje předsedu Výboru pro vodohospodářský majetek Jiřího Mikulu, starostu města Ing. Tomáše Hockeho, RNDr. Josefa Uchytila, Ing. Zbyňka Miklíka zajistit zadání analýzy (právní, ekonomickou, vodohospodářskou) přechodu k vlastní správě vodohospodářské infrastruktury a zajištění zpracování veškerých nutných posudků a dokumentů k zajištění této správy včetně zadání výběrového řízení.”                                                                                                        

(pm) 
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE