ZAJIŠTĚNÍ SVAHU UZAVŘELO CESTU Z DOLÁNEK K ZRCADLOVÉ KOZE

foto-sanace-skal-j.JPG

V současné době firma STRIX z Chomutova zajištuje kácení stromů, které kořenovým systémem narušují stabilitu skalních částí strmého svahu. Po očištění celého úseku bude přesně stanoven rozsah prací k zajištění bezpečnosti na frekventované stezce.

“Je nezbytné minimalizovat riziko možného skalního řícení a docílit maximální možné ochrany osob a majetku na ohrožených pozemcích,” zdůraznil starosta Turnova Tomáš Hocke a připomněl, že se současně jedná o cennou přírodní lokalitu, což v přípravách záměru občas vedlo k “úporným střetům mezi zájmy bezpečnosti a ochrany přírody.”

“Od zpracování původního projektu uplynulo pět let. Kořenový systém v některých částech způsobil další škody a část bloků, původně určených k přikotvení, bude nutné odtěžit. Rozsah prací půjde určit po očištění svahu,” konstatoval Jiří Čižmár z firmy STRIX.

Na stabilizaci skal v údolí Jizery pracuje dvacet horolezců, snahou města i firmy STRIX je otevření cesty k Zrcadlové koze v závěru června. V případě komplikací se ale práce mohou protáhnout do období letních prázdnin. 

(pm)  

               
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE