Z VÍTĚZSTVÍ VE FINÁLE POHÁRU ROZHLASU SE RADUJÍ V ZŠ SKÁLOVA

01-zs-skalova-j.JPG

Prázdniny na ZŠ Skálova předznamenalo zvonění medailí z atletických závodů.

Republikové finále Poháru Rozhlasu se letos konalo 6. června ve Svitavách. Do elitního výběru tradiční atletické soutěže školních družstev se poprvé v historii ZŠ Skálova podařilo probojovat hned třem družstvům: starším žákyním, mladším žákyním a mladším žákům. Titul vítězů do Turnova přivezly starší žákyně. 

Konkurence v této soutěži je opravdu veliká, do okresních kol se letos přihlásilo více jak 500 škol. A hned tři družstva ze Skálovky se přes krajské finále probojovalo až mezi 8 nejlepších právě do Svitav.

Nejlépe se vedlo družstvu starších žákyň, kterým se podařilo po 16 letech získat titul a vyhrát celou soutěž! Naposledy se to podařilo starším žákům v roce 2007, kdy byli v týmu pozdější atletičtí reprezentanti v čele s Adamem Helceletem nebo Michalem Brožem. 

Letošní družstvo starších žákyň čítalo hned 11 vynikajících atletek, které táhlo především duo dvojčat Markových. Aneta Marková ve Svitavách ovládla obě skokanské disciplíny a vyhrála jak skok daleký, tak skok vysoký. Její sestra Tereza zase dominovala na šedesátce a druhá skončila v dálce. Nakonec se podařilo žákyním sportovní přípravy sečíst 7504 bodů, čímž o více jak 80 bodů předčily tým ze ZŠ Englišova Opava a třetí za turnovskými skončilo družstvo ze ZŠ Jeseniova Praha.

Ani další dva týmy ZŠ Skálova se na republikovém finále rozhodně neztratily. Mladší žákyně skončily na skvělém pátém místě a mladší žáci skončili šestí. Za zmínku stojí rozhodně individuální vítězství Nely Vaníčkové v běhu na 60m a výborně seběhané štafety obou týmů, které patřily k nejrychlejším.

“Mám ohromnou radost z takového úspěchu. Samozřejmě mě velmi těší, že se žákyním podařilo ovládnout celou soutěž po více jak 16 letech. Ale ještě větší radost mám z postupu hned 3 družstev na republikové finále, což se v historii naší školy ještě nikdy nepovedlo. To znamená, že máme kvalitu napříč ročníky a věříme, že se těchto velkých finále budeme zúčastňovat pravidelněji,” neskrývá spokojenost vedoucí sportovní přípravy na ZŠ Skálova Tomáš Krištof a ve srovnání s poctivou přípravou svých svěřenců skromně označuje podíl “pedagogů – trenérů” za nepatrný.       

“Připomenutí si zaslouží také úspěch z republikového finále v atletickém 4boji AŠSK v Opavě, kam se podařilo postoupit družstvu mladších žákyň – Nela Vaníčková, Adéla Matoušová, Tereza Klabanová, Veronika Hlůžová a Sofie Šebková. Po velkém boji se jim podařilo vybojovat bronzové medaile. Tým táhly především Nela Vaníčková, která byla třetí svými individuálními výkony a Tereza Klabanová, která bylo osmou nejlepší mladší žákyní,” poděkoval za další úspěšnou reprezentaci školy Tomáš Krištof. 

Další poděkování adresoval Tomáš Krištof všem učitelkám a učitelům za tolerování častých soustředění, tréninků a závodů. Za ochotu výcházet dětem vstříct a tak jim pomáhat k dosažení výborných výkonů. Stejnou měrou se na dosažení úspěchů podílí spolupráce s trenéry AC Turnov, kteří se věnují přípravě většiny nadějí turnovské atletiky nejen ze Základní školy Skálova.

Titul vítězů Poháru rozhlasu získalo družstvo starších žákyň.

K poděkování vedení školy a trenérů se připojil také turnovský starosta Tomáš Hocke. 

(kt)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA