Z KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA

kriz_knihovna.JPG

Ředitel knihovny Jaroslav Kříž se sborníkem literárních prací Střípky z Ráje, před regály s nejstaršími a nejhodnotnějšími knihami z padesátitisícového fondu městské knihovny. Mezi publikacemi jsou například Jungmannův slovník česko-německý (5 dílů, 1835–1839), Ottův slovník naučný (27 dílů, 1888–1908), Hrady, zámky a tvrze Království českého od Augusta Sedláčka (15 dílů, 1882–1927) a další knihy s historickou hodnotou. 

„Pro turnovskou knihovnu byl rok 2017 poměrně úspěšný. Ve srovnání s rokem 2016 nám přibylo 220 čtenářů, i když je trend v mnoha dalších knihovnách opačný. V současnosti máme 2006 registrovaných uživatelů, z toho 596 jsou čtenáři na dětském oddělení,“ hodnotí v základních číslech rostoucí zájem o „dům poznání“ ředitel turnovské Knihovny Antonína Marka Jaroslav Kříž.

Všechny knihovny, které chtějí v době obrovského přívalu nejrůznějších informací, dezinformací a dalších multimediálních produktů blahobytné konzumní společnosti obstát, musí nabídnout víc než regály s knihami. „Nepůjčujeme pouze knihy a časopisy, ale také deskové hry, audioknihy, e-knihy a další. V minulém roce bylo vypůjčeno 83265 jednotek, což je skoro o 8 tisíc více než v roce předešlém. Jsme rádi, že byl větší zájem o namluvené knihy - tedy audioknihy- a také o elektronické knihy, které je možné již přes rok bezplatně zapůjčit i v naší knihovně. Dále jsme připravili mnoho kulturně-vzdělávacích pořadů, konkrétně 458 akcí, kterých se zúčastnilo přes 14 tisíc lidí,“ dodává Jaroslav Kříž.

Z množství pořadů uveďme jeden akluální, který v loňském roce přilákal mnoho soutěžících: Literární soutěž Střípky z Ráje, určenou pro plnoleté literáty. Do soutěže přišlo 272 prací ze všech krajů v České republice a vítězné práce jsou otištěny ve sborníku, vydaném tiskárnou Apromotion spolu s knihovnou. Knihovna tak po několika letech znovu vydala novou publikaci a v současné době je vyhlášen druhý ročník této literární soutěže.

Návštěvnost knihovny a využití služeb se za rok 2017 zastavilo na čísle 79979. Tyto statistické údaje naznačují, že turnovská knihovna splňuje svůj účel a je hojně využívaná obyvateli Turnova a blízkého okolí. 

V roce 2018 knihovna naváže na tradiční projekty pro občany Turnova, nabídne ale také nové aktivity. „Například jsme začali pořádat Biblioterapii pro seniory v turnovské nemocnici. Na konci léta otevřeme v Turnově II novou pobočku ve zrekonstruovaných prostorách na vlakovém nádraží a také bychom rádi oživili jednání o výstavbě nové moderní knihovny v centru města,“ uzavřel řádky o turnovské knihovně Jaroslav Kříž.   

(kjr)


Zprávy Turnovska

BILLA V OHRAZENICÍCH OTEVÍRÁ 1. PROSINCE

MUZEUM VYSTAVUJE VÝROČNÍ SOUPRAVU ŠPERKŮ S ČESKÝMI GRANÁTY

ODEŠEL CHLAP, PO KTERÉM ZŮSTANE PRÁZDNÉ MÍSTO

DOPRAVA SE DO DVOŘÁKOVY ULICE VRÁTÍ 28. ŘÍJNA