Z KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA

kriz_knihovna.JPG

Ředitel knihovny Jaroslav Kříž se sborníkem literárních prací Střípky z Ráje, před regály s nejstaršími a nejhodnotnějšími knihami z padesátitisícového fondu městské knihovny. Mezi publikacemi jsou například Jungmannův slovník česko-německý (5 dílů, 1835–1839), Ottův slovník naučný (27 dílů, 1888–1908), Hrady, zámky a tvrze Království českého od Augusta Sedláčka (15 dílů, 1882–1927) a další knihy s historickou hodnotou. 

„Pro turnovskou knihovnu byl rok 2017 poměrně úspěšný. Ve srovnání s rokem 2016 nám přibylo 220 čtenářů, i když je trend v mnoha dalších knihovnách opačný. V současnosti máme 2006 registrovaných uživatelů, z toho 596 jsou čtenáři na dětském oddělení,“ hodnotí v základních číslech rostoucí zájem o „dům poznání“ ředitel turnovské Knihovny Antonína Marka Jaroslav Kříž.

Všechny knihovny, které chtějí v době obrovského přívalu nejrůznějších informací, dezinformací a dalších multimediálních produktů blahobytné konzumní společnosti obstát, musí nabídnout víc než regály s knihami. „Nepůjčujeme pouze knihy a časopisy, ale také deskové hry, audioknihy, e-knihy a další. V minulém roce bylo vypůjčeno 83265 jednotek, což je skoro o 8 tisíc více než v roce předešlém. Jsme rádi, že byl větší zájem o namluvené knihy - tedy audioknihy- a také o elektronické knihy, které je možné již přes rok bezplatně zapůjčit i v naší knihovně. Dále jsme připravili mnoho kulturně-vzdělávacích pořadů, konkrétně 458 akcí, kterých se zúčastnilo přes 14 tisíc lidí,“ dodává Jaroslav Kříž.

Z množství pořadů uveďme jeden akluální, který v loňském roce přilákal mnoho soutěžících: Literární soutěž Střípky z Ráje, určenou pro plnoleté literáty. Do soutěže přišlo 272 prací ze všech krajů v České republice a vítězné práce jsou otištěny ve sborníku, vydaném tiskárnou Apromotion spolu s knihovnou. Knihovna tak po několika letech znovu vydala novou publikaci a v současné době je vyhlášen druhý ročník této literární soutěže.

Návštěvnost knihovny a využití služeb se za rok 2017 zastavilo na čísle 79979. Tyto statistické údaje naznačují, že turnovská knihovna splňuje svůj účel a je hojně využívaná obyvateli Turnova a blízkého okolí. 

V roce 2018 knihovna naváže na tradiční projekty pro občany Turnova, nabídne ale také nové aktivity. „Například jsme začali pořádat Biblioterapii pro seniory v turnovské nemocnici. Na konci léta otevřeme v Turnově II novou pobočku ve zrekonstruovaných prostorách na vlakovém nádraží a také bychom rádi oživili jednání o výstavbě nové moderní knihovny v centru města,“ uzavřel řádky o turnovské knihovně Jaroslav Kříž.   

(kjr)


Zprávy Turnovska

KLENOTNICE TURNOVSKÉHO MUZEA PŘEDSTAVÍ JEDINEČNOU EXPOZICI

INFORMAČNÍ CENTRUM VYDALO DALŠÍ ROČNÍK TURISTICKÝCH NOVIN

RADNICE PŘIPRAVUJE NOVÁ MÍSTA PRO ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI

BETONOVÝ BAZÉNEK NAHRADÍ SOUSTAVA VODOTRYSKŮ