Z DOLÁNEK K ZRCADLOVÉ KOZE BEZPEČNĚ UŽ V ZÁVĚRU ČERVNA

01-skaly-j.JPG

Firma STRIX Chomutov dokončuje zajištění skalních stěn nad oblíbenou stezkou z Dolánek k výletní restauraci Zrcadlová koza. Hotovo bude do konce června, šest týdnů před původně plánovaným termínem.

“S dokončením jsme spěchali ze dvou důvodů. Za prvé máme moc další práce jinde, a za druhé, neochota části veřejnosti respektovat uzavření cesty, nad kterou se odlamují uvolněné skalní bloky, je těžko pochopitelná,” konstatuje stavbyvedoucí firmy STRIX Jiří Čižmar.

Zkrácení termínu téměř na polovinu bylo možné především velkým nasazením “lidské síly”. Pokud to jen trochu umožnilo počasí, tři party po 10 – 15 horolezcích pracovali od 19. dubna nepřetržitě, včetně víkendů.

Sanace svahu začala odstraněním náletových dřevin, narušujících pevnost skalních bloků. Z původně plánovaných devatenácti stromů to nakonec bylo téměř sto.

Následovalo očištění skalních stěn, lokální ukotvení nebo odtěžení nestabilníh bloků. Na dvou místech svahu je zřízen val, bránící pádu uvolněných kamenů na cestu.

Ve svahu jsou lokálně instalovány dva druhy monitorovacího zařízení. Manuální s fyzickým odečtem pro průběžnou kontrolu a dálkový u nejvíce nebezpečných částí.

Na jedné z oblíbených cest Českým rájem bude od letošních prázdnin bezpečněji. Pohyb pod skalnatým svahem bude ale i tak vyžadovat zvýšenou pozornost.

Náklady na stabilizaci skal u Dolánek jsou téměř 3,5  milionu, 70% nákladů je hrazeno z evropské dotace.

(pm)  
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK