VÝSTRAŽNÁ STÁVKA STUDENTŮ PROBĚHLA TAKÉ V TURNOVĚ

01_studenti.JPG

Pod jednotným sloganem #VyjdiVen se ve středu 15. března protestovalo proti současnému vývoji ve vrcholných patrech naší politiky na více než 300 vysokých a středních školách. K výstražné stávce se připojila část studentů turnovského gymnázia, v jehož areálu se protestní setkání v pravé poledne konalo. Jejich řady rozšířili ti studenti třetích a čtvrtých ročníků Obchodní akademe a Hotelové školy, kteří sdílí stanoviska obsažená ve výzvě. V průběhu akce se k výzvě připojilo svými podpisy 179 účastníků.

Výzva studentů obsahovala tři hlavní požadavky:

Aby prezident České republiky plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou.

Aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky.

Aby Senát důrazně vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí.

Důvody setkání před podepsáním výzvy přednesl ve vlastním proslovu Jan Hemmer. Připomněl význam osobnosti Václava Havla a útoky, které jeho odkaz znevažují: “Z ušlechtilých hodnot jako pravda a láska se začaly tvořit nadávky. Ten, kdo bojuje proti lži je sluníčkář nabo pravdoláskař a ten, kdo se opováží uznávat odkaz Václava Havla je Havloid, jakési odporné stvoření, co jen vysedává v kavárnách a nepracuje. Je to opravdu takový ráj, pokud někdo zesměšňuje pravdu a lásku?” ptal se přítomných Jan Hemmer.

Dále připomněl dezinformace rozvracející soudržnost společnosti, zveličování vybraných událostí a překrucování faktů. “Můžete si myslet, že i já nyní trochu tento problém zveličuji. Rád s tím přestanu, pokud někdo z vás najde způsob jak vyvrátit mé obavy z toho, že dezinformace se již stala průmyslovým odvětvím,” pokračoval Hemmer a upřesnil činnost profesionálních dezinformátorů na falešných účtech.

V osmiminutovém proslovu mladého hledajícího člověka byla obsažena a pojmenována mnohá úskalí, kterými prochází naše společnost otupělá blahobytem a honbou za jeho udržením na úkor vyšších hodnot. “Sešli jsme se zde, protože chceme jistou změnu. Pokud ji ovšem chceme skutečně dosáhnout a ne o ní pouze snít, musíme začít u nás samotných. Nebuďme líní. Ověřujme si svoje informace, nepřijímejme pohodlné a lákavé lži. Nebojme se diskutovat ani nastavit druhou tvář. Otevřme oči, zapojme se aktivně do života kolem nás,” vyzval přítomné před dlouhým potleskem Jan Hemmer.    

               

(pm)             

Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI