Většina oprav na Valdštejně je dokončena

valdštejn - oprava.jpg

Opravy a práce na Valdštejně, plánované na letošní rok, jsou většinou dokončené nebo probíhají tak, aby minimálně rušily návštěvníky hradu v hlavní turistické sezóně.

Dokončena je výměna krovu a střešní krytiny na kapli sv. Jana Nepomuckého, kde je položeno více než 15 tisíc tašek. Práce jsou hotovy v předhradním prostoru, dokončeno je dláždění na mostě, aby mohli návštěvníci na hrad vstupovat bez omezení. Na mostě se sice bude pracovat pravděpodobně do konce prázdnin, ale jedná se o spárování mostu v místech, kde přímo neprochází návštěvníci hradu a nemělo by tak docházet ke kolizím.

Perkový povrch potřebuje čas

Na červnové tiskovce města ale starosta připustil částečné problémy s novým povrchem v prostoru předhradí: “Na základě diskuzí s národním památkovým ústavem a agenturou ochrany přírody, jsme šli cestou mlatového povrchu, který je dělán z perku. Perk je  nadloží, které odtěžíte, když chcete těžit žulu a vozíme ho z Liberce. Obecně takové plochy jsou známe z Jizerských hor, kde vše funguje velmi dobře. Tady ale zatim nejsme úplně spokojeni kvůli zvýšené prašnosti. Je třeba ještě vyčkat, perk potřebuje vyzrát, být zkrápjen a pojížděn,” uvedl starosta a dodal, že podle jeho názoru se perkový nebo mlatový povrch ukáže jako správné řešení: ”Nemůžeme všechno v Českém ráji vyasfaltovat a věřím, že si plocha před hradem sedne jako u průchodu Františkánské zahrady.”
(pm)

 

 

  

 


       
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA