VEŘEJNÁ ELEKTROKOLA V TURNOVĚ?

foto_elektrokola_1.jpg

Radní Josef Uchytil (PROTO) pořízení sdílených elektrokol zvažuje a na facebooku prověřuje zájem veřejnosti. Výsledek byl k 27. prosinci rozdělen na dvě stejně velké poloviny. Jaký názor máte vy?

“Jsme ve stádiu úvah, prvořadě se jedná o průzkum názoru veřejnosti. Výsledek bude podnětem k projednání v radě,” zdůvodňuje aktivitu na sociálních sítích Josef Uchytil.

Inspirace a fungování podobné nabídky pro veřejnost byla hledána v jiných městech, například v Kladně s nádherným půlnočním životem, opěvovaným bratry Tesaříkovými a kapelou Yo Yo Band. Elektrokola a systém jejich půjčování tam funguje od konce května 2018. Spuštění systému se neobešlo bez prvotních komplikací a několika případů ničení, nicméně zájem veřejnosti byl od počátku poměrně velký a až do zimní odstávky elektrokol stále rostl.

Před hodnocením následujících údajů je nezbytné vzít v potaz rozdíl v počtu obyvatel žijících v Kladně (téměř 66 tisíc) a v Turnově (cca 14,5 tisíc). V prvním měsíci provozu osmdesáti sdílených elektrokol bylo v Kladně registrováno 4 tisíce výpůjček a cca 1200 registrovaných uživatelů. Jejich počet pak do září vzrostl na více než 3000. 

Pokud se předchozí údaje v odpovídajícím poměru převedou z Kladna do Turnova, výsledky by byly následující. V prvním měsíci provozu osmnácti sdílených elektrokol by bylo registrováno 870 výpůjček a cca 261 registrovaných uživatelů, jejichž počet by do konce letní sezóny vzrostl na 682. Převedeno do zájmu v procentech, po zavedení půjčování elektrokol by se mezi stálé uživatele registrovalo cca 1,8% obyvatel, v závěru první sezóny by se jednalo o 4,7% zdejší veřejnosti. Skutečné výsledky by ale samozřejmě byly do určité míry odlišné, protože Kladno není Turnov a naopak.

Radní Josef Uchytil považuje pro Turnov odpovídající počet cca 20 sdílených elektrokol. “V pořizovacích nákladech by se jednalo zhruba o jeden milion korun. Investice by se ale postupně měla vracet,” předpokládá Josef Uchytil. K anketě o možnosti zavedení sdílených elektrokol v Turnově svá stanoviska k 27. prosinci vyjádřilo 526 lidí. Polovina z nich (263) by nové služby nikdy nevyužilo. Zbývajících 263 kladných hlasů je rozděleno do několika skupin: např. volnočasově využiji občas, často nebo pro cestu do práce. Pokud chcete vyjádřilt svůj názor také vy, možnost máte zde.

I když není možné předem hodnotit výsledek ankety a už vůbec ne předvídat podporu vedení města a zastupitelstva, lze předpokládat, že případné zavedení elektrokol v Turnově bude jízda na dlouhou trať.

                                                                                                                                

(pm)
Foto: Volba pro Kladno
Zprávy Turnovska

VE VĚKU NEDOŽITÝCH 68 LET ZEMŘELA PhDr. HANA MAIEROVÁ

ARCHITEKTI NAVRHNOU PODOBY KOŇSKÉHO TRHU

DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY ZAVŘELY PŘED NÁPOREM VÝLETNÍKŮ

KLENOTNICE TURNOVSKÉHO MUZEA PŘEDSTAVÍ JEDINEČNOU EXPOZICI