VE VÁNOČNÍM STÁNKU PRO DOBROU VĚC BUDETE LETOS NAKUPOVAT PRO ELENKU

foto_pro_dobrou_vec.JPG

Vybraná částka předminulého ročníku akce Pro dobrou věc byla věnována Honzíkovi na nákup elektrického vozíku.

Ani při letošních vánočních řemeslnických trzích v Turnově 8. a 9. prosince nebude chybět stánek Pro dobrou věc. Koupí výrobku uděláte radost nejen sobě či někomu blízkému, ale také osobě bojující se závažnou nemocí nebo postižením.

Zhotovení prodejních předmětů se věnují především maminky sdružené ve zdejším skautském středisku Štika. V letošním roce se scházejí od října a vyrábějí originální lžičky. Nabídka stánku ale bude pestřejší také o výrobky dalších přispěvovatelů, většinou dalších maminek, které doma něco vyrobí a dodají.

Letos můžete přispět dvanáctileté slečně Elence Koškové z Vyskře. Elenka trpí pletencovou svalovou dystrofií, podstupuje intenzivní rehabilitaci a z důvodu vysoké unavitelnosti používá mechanický vozík. Ke stabilizaci jejího zdravotního stavu je třeba opakovat častěji rehabilitační pobyty a pojišťovna hradí pouze pobyt základní.

“Naším cílem je částka 50 000 Kč a myslíme si, že to není nemožné”, uvádí jedna z organizátorek Michaela Uchytilová. V minulých ročnících akce přispěla například Honzíkovi na elektrický vozík či Víťovi na Vojtův stůl.

Pokud chcete obohatit své Vánoce o dar potřebnému nebo přispět formou zakoupení nějakého předmětu, u vánočního stánku Pro dobrou věc budete na správné adrese. Veřejné předání vybrané částky se tradičně stane  součástí programu při skautském živém betlému v sobotu 23. prosince od 17 hodin na turnovském náměstí.

                                                                                                                        

    Letošní výtěžek poputuje Elence Koškové z Vyskře.

Maminky se od října scházejí a vyrábějí originální lžičky.

(tp)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK