VE SLUNÍČKU VZNIKNOU NOVÉ PROSTORY PRO TĚŽCE POSTIŽENÉ DĚTI

slunisko_stacionar.JPG

Ředitelka MŠ a ZŠ Sluníčko Dagmar Rakoušová se studií plánované nástavby.

Nástavba nad centrální částí Mateřské a Základní školy Sluníčko přinese lepší zázemí denního stacionáře pro děti se závažným postižením a současně zajistí nové funkční uspořádání celého objektu.

Tři mouchy jednou ranou. Tak je možné v případě školky a školy v ulici Kosmonautů lidovým rčením přirovnat více důležitých využití jedné plánované nástavby. Záměr vystavění nových prostor je prioritně určen dennímu stacionáři pro děti s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Díky nově registrované službě zde hendikepovaní žáci budou moci pobývat do 16 hodin, což rodičům umožní trávit plnou pracovní dobu v zaměstnání. 

Výtah k nástavbě, propojené s prvním podlažím navazujících staveb, učiní celé Sluníčko bezbariérovou budovou. To mimo jiné umožní přesun jedné třídy mateřské školy z přízemí do prvního patra a uvolněná třída v přízemí může po roce 2020 sloužit k umístění dvouletých dětí. Chtějí to tak naši zákonodárci když odhlasovali, že všechny mateřské školy čítající nejméně tři třídy musí od roku 2020 přijímat také dvouleté děti. Ne každý to považuje za osvícené rozhodnutí. Nejen kvůli splnění mnoha nových nařízení, ale především s ohledem k dvouletým dětem, kterým je v tomto věku lépe u maminky, než ve školce. Nicméně zákony je nezbytné dodržet, a tak se po dostavbě dvouleté děti budou umísťovány do uvolněné třídy v přízemí, protože  kromě mnoha dalších nařízení, musí být právě pouze v přízemí.

Ze dvou možností rozšíření prostor - nástavby či přístavby - podpořili zastupitelé nástavbu. “Na základě stanovisek komisí, přání paní ředitelky a možností víceúčelového využití jsme odhlasovali nástavbu. Nezabereme další kus zahrady, vyřešíme kompletní bezbariérovost celé budovy a vytvoříme i jedno oddělení mateřské školy pro dvouleté děti, což je naše povinnost od roku 2020”, sdělil důvody rozhodnutí starosta Tomáš Hocke a dodává: “Nástavba by zajistila péči v denním stacionáři nejen pro děti s postižením po ukončení výuky, ale také pro děti po ukončení školní docházky do 26 let, které by musely jinak zůstat doma.” 

Stavba bude stát 8,5 milionu korun bez DPH, opravy sítí ve stávající budově další 2 miliony, náklady budou pravděpodobně hrazeny z městského rozpočtu. “V příštím roce bychom chtěli projektovat a v roce 2019 stavět”, dodal Tomáš Hocke.                                       

(pm)


Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE