VALDŠTEJNEM ZNĚL MÁCHŮV MÁJ

foto-machuv-maj-j.jpg

V pondělí 1. května 2023 se na Valdštejně uskutečnil již 21. ročník melodramu hudebního skladatele a režiséra Zdeňka Zahradníka Máj. Zajímavé propojení hudby s romantickými verši z nejznámějšího díla Karla Hynka Máchy umocnilo krásné slunečné počasí. 

Představení proběhlo tradičně na prvním nádvoří před kapličkou s údajnou podobiznou slavného básníka K. H. Máchy, který kdysi okolo Valdštejna procházel do Krkonoš. 

Hlavních rolí se zhostili opět herci Ernesto Čekan a Gabriela Filippi. Ta při té příležitosti zavzpomínala na pohádku Anička s lískovými oříšky, která se před třiceti lety na Valdštejně natáčela. Pohodovou atmosféru si užilo na sto lidí, kteří si tak zpříjemnili sváteční jarní den. 

Hrad Valdštejn má v květnu otevřeno denně (kromě pondělí, výjimkou je svátek 8. 5., kdy bude otevřeno) od 9:30 do 16:30 hodin.

(rš)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK