V TERMÍNU STAROČESKÝCH TRHŮ MUZEUM PŘIPRAVUJE LETNICE

letnice.JPG

Poslední oslava svátku Letnic se konala na Dlaskově statku v červnu 2014. Letošní svátek přicházejícího léta v termínu Staročeských trhů doplní dvoudenní festival řemesel, hudby a divadla.  

Prázdné místo v kulturním kalendáři Turnova po zrušení letošního ročníku Staročeských trhů vyplní menší akce podobného charakteru – Letnice na statku u Dlasků. Dvoudenní festival řemesel, hudby a divadla  v Dolánkách u Turnova 26. a 27. května pořádá Spolek přátel Muzea Českého ráje společně s muzeem.

“V zájmu zachování tradice a atmosféry, které si Staročeské trhy v Turnově po dlouhá léta vytvářely, jsme se rozhodli uspořádat májovou slavnost v Dolánkách u Turnova, která by měla být alespoň drobnou náhradou za Staročeské řemeslnické trhy , ovšem v menším měřítku. Výběr místa je dán mnohaletou zkušeností s provozováním i výjimečností prostředí Dlaskova statku, který je Národní kulturní památkou,” představuje základní obrysy záměru ředitelka Muzea Českého ráje Vladimíra Jakouběová.

Letnice na statku u Dlasků naváže na tradici řemeslnických trhů i akce, které muzeum od roku 1986 na Dlaskově statku pořádají. Řemeslníci se stánky budou v areálu statku i na louce u Rakoušova sroubku. Tam bude pro návštěvníky připraven i historický kolotoč a střelnice.

Setkání se zúčastní na 70 řemeslníků z různých regionů a část z nich bude na statku řemeslnou výrobu přímo předvádět. “V kulturním programu se představí skupiny Fleret, Hrdza, Pilgrim Pimple, Ponožky pana Semtamťuka, Mackie Messer Band a Waldovy Matušky. Děti se mohou těšit na Divadelní společnost Damúza, divadlo Buchty a loutky. Pro návštěvníky budou připraveny komentované prohlídky expozice Hospodářův rok na Dlaskově statku, zaměřené na průběh hospodářského a obřadního roku v zemědělské usedlosti v první polovině 19. století,” doplnila za pořadatele pozvání na Dlaskův statek v čase oslav Letnic Marcela Beranová.                                            


(pm)         
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK