V TERMÍNU STAROČESKÝCH TRHŮ MUZEUM PŘIPRAVUJE LETNICE

letnice.JPG

Poslední oslava svátku Letnic se konala na Dlaskově statku v červnu 2014. Letošní svátek přicházejícího léta v termínu Staročeských trhů doplní dvoudenní festival řemesel, hudby a divadla.  

Prázdné místo v kulturním kalendáři Turnova po zrušení letošního ročníku Staročeských trhů vyplní menší akce podobného charakteru – Letnice na statku u Dlasků. Dvoudenní festival řemesel, hudby a divadla  v Dolánkách u Turnova 26. a 27. května pořádá Spolek přátel Muzea Českého ráje společně s muzeem.

“V zájmu zachování tradice a atmosféry, které si Staročeské trhy v Turnově po dlouhá léta vytvářely, jsme se rozhodli uspořádat májovou slavnost v Dolánkách u Turnova, která by měla být alespoň drobnou náhradou za Staročeské řemeslnické trhy , ovšem v menším měřítku. Výběr místa je dán mnohaletou zkušeností s provozováním i výjimečností prostředí Dlaskova statku, který je Národní kulturní památkou,” představuje základní obrysy záměru ředitelka Muzea Českého ráje Vladimíra Jakouběová.

Letnice na statku u Dlasků naváže na tradici řemeslnických trhů i akce, které muzeum od roku 1986 na Dlaskově statku pořádají. Řemeslníci se stánky budou v areálu statku i na louce u Rakoušova sroubku. Tam bude pro návštěvníky připraven i historický kolotoč a střelnice.

Setkání se zúčastní na 70 řemeslníků z různých regionů a část z nich bude na statku řemeslnou výrobu přímo předvádět. “V kulturním programu se představí skupiny Fleret, Hrdza, Pilgrim Pimple, Ponožky pana Semtamťuka, Mackie Messer Band a Waldovy Matušky. Děti se mohou těšit na Divadelní společnost Damúza, divadlo Buchty a loutky. Pro návštěvníky budou připraveny komentované prohlídky expozice Hospodářův rok na Dlaskově statku, zaměřené na průběh hospodářského a obřadního roku v zemědělské usedlosti v první polovině 19. století,” doplnila za pořadatele pozvání na Dlaskův statek v čase oslav Letnic Marcela Beranová.                                            


(pm)         
Zprávy Turnovska

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM

CRYTUR INVESTUJE STÁTNÍ PODPORU DO ROZŠÍŘENÍ VÝROBY OPTO-ELEKTRONICKÝCH SESTAV