V ČESKÉM RÁJI I LETOS HNÍZDÍ SOKOL STĚHOVAVÝ

krouzkovani_sokolu_1.jpg

V závěru května letošního roku proběhlo na Suchých skalách kroužkování sokolů stěhovavých.

V Českém ráji bylo letos pozorováno 5 párů tohoto kriticky ohroženého dravce, ale jen třem se podařilo úspěšně vyhnízdit. V celé České republice je v současné době evidováno zhruba 50 párů sokolů stěhovavých. Od roku 2000, kdy se sokol v naší zemi teměř nevyskytoval, jeho populace pomalu, ale tvale vzrůstá.

“Mláďata dostala jak klasické hliníkové kroužky, tak speciální kroužky s velkým kódem, umožňující odečtení z dálky pomocí dalekohledu, eventuálně z fotografie,” sdělil vedoucí Správy CHKO Český ráj Jakub Čejka a dodal o jaký počet a stáří dravců se jednalo: “Stáří mláďat bylo kolem čtyř týdnů, všechna v dobré kondici. Jednalo se celkem o čtyři mláďata - jeden sameček a tři samičky”.

Sokol stěhovavý je charakteristický lovem drobného ptactva, které chytá v letu. Při střemhlavém letu dosahuje rychlosti 270 - 290 km/h. 

V místě hnízdiště na Suchých skalách platí horolezecká úzávěra. “Podle dalšího vývoje mláďat a v závislosti na době výletu z hnízda předpokládáme její zrušení do konce června,” uvedl Jakub Čejka a připojil poděkování horolezcům za respektování uzávěry a umožnění úspěšného vyhnízdění sokolů v lokalitě.      

                                     

(tp) 
Foto: Jakub Čejka
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA