UZAVŘENÝ ÚSEK SILNICE V RADVÁNOVICÍCH BUDE OD PÁTKU PRŮJEZDNÝ

radvanovice_1.jpg

Zprovoznění úseku státní silnice I/35 v obci Karlovice-Radvánovice je plánováno během pátku 29. června. Na příslušné komunikaci došlo ke zřícení části propustku s poklesem vozovky odtržené v šířce 1 - 1,5 metru pravděpodobně v důsledku přívalového deště z 23. na 24. května.

V úseku je dokončen prefabrikovaný mostek a výustní objekt včetně opěrné zdi. Zbývá tu dokončit pouze kamenný obklad. Finální práce probíhají také na vtokovém objektu, kde bude také následovat obkládání. 

Nyní se buduje chodník včetně silničních obrub a pokračovat se bude samotnou konstrukcí vozovky. Ve čtvrtek a v pátek se položí stmelené vrstvy komunikace. S omezením rychlosti a šíře jízdních pruhů může být silnice I/35 uvedena do provizorního provozu.

(zdroj: SOVIS CZ, a.s.)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA