UPRAVENÁ VYHLÁŠKA ZAKAZUJE HERNY V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ

01_herna.JPG

Důvodem ke schválení úpravy vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území Turnova byla možnost napadnutelnosti původního znění ve smyslu diskriminace dalších případných zájemců o zřízení nových heren v katastru města. Současně s odstraněním napadnutelné formulace jsou přijaty další úpravy, například zákaz provozování heren v památkové zóně.  

Nová vyhláška byla připravována zhruba tři měsíce a zastupitelé vybírali z několika variant. “Z několika projednaných způsobů připomenu dva extrémy. Zcela zakázat hazard v celém městě, nebo naopak vyhlášku  zrušit a nechat majitele heren provozovat své podniky pouze v mezích plátných zákonů,” připomněl turnovský starosta Tomáš Hocke mezní body, mezi kterými byl nakonec vytvořen a přijat kompromis. “Většina zastupitelů nechtěla nechat vše jen na zákonech, protože vnímáme, že hazard je problém a někde ho nechceme. Že nechceme jeho provozování v časových intervalech, které zákon umožňuje, ale cítíme potřebu mít nad provozováním hazardních her ve městě kontrolu,” dodal starosta.

Závěrečné schválení vyhlášky 22. března i přes předběžné projednání provázela diskuze. Zastupitel Ivan Kunetka zdůvodnil svůj zamítavý postoj k navržené a nakonec schválené verzi: “Chceme uchránit veřejný pořádek, osoby sociálně vyloučené, děti a další, a snažíme se je ochránit tím, že vymezíme hazard na základě architektonického klíče mimo památkovou zónu. Je to sociální inženýrství. Zastupitelstvo by mělo hazard zakázat úplně, a nevytvářet naprosto složité, nesmyslné a pokrytecké vyhlášky,” rozvířil diskuzi na  zastupitelstvu Ivan Kunetka a dodal, že se proti provozování hazardních her v Turnově bojuje jen do té míry, aby se na daních z hazardu nepřišlo o 7 až 12 milionů do městské pokladny.

S tím starosta nesouhlasí, i když ztrátu příjmů při vypovězení hazardu z města do rozpočtu nepopírá:

“Při úplném zákazu hazardu bychom se museli vyrovnat s nižším přijmem do rozpočtu o 7 až 12 milionů. Pokud by stát uměl ochránit samosprávy proti kvízomatům a dalším hrám, které jsou na pokraji her vědomostních a hazardních, souhlasil bych s úplným zákazem hazardních her ve městě. I za cenu nižšího příjmu do rozpočtu, protože hazard je problém, navazující na sebe další problémy. Mám ale obavy, že by herny začaly být zakládány v okolních obcích, nebo by se mohlo jednat o soukromé spolkové kluby nahrazující herny.”

Připomenuto bylo také stále častější provozování hazardních her na sociálních sítích, kdy negativní dopady gemblerství zůstávají na území města, zisky ale mizí na soukromých účtech, zpravidla v zahraničí.         

Po dvou návrzích úprav byla nakonec 18 hlasy schválena vyhláška o regulaci provozování hazardních her ve variantě B. Ta provozovatelům heren ze strany města přináší omezení provozní doby, zákaz heren v památkové zóně, vydání povolení ke zřízení nových heren podléhá kromě platných regulací státu také kritériím nové vyhlášky.  

V Turnově je aktuálně pět heren, z nichž dvě budou muset po vypršení současných povolení ukončit činnost provozoven v městské památkové zóně. Jedná se o herny na náměstí Českého ráje a v ulici Palackého.              

(pm)


Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK