ULICI KOMENSKÉHO ZÁSOBUJE PROVIZORNÍ VODOVOD

01_ulice_komenskeho.JPG

Dezolátní stav vodovodního řadu a předpoklad mnoha přerušení dodávek vody v opravované ulici Komenského vedl k instalaci provizorního vodovodu.

Oprava Komenského ulice začala 17. února. Dělníci ji uzavřeli v dolní části po Švermovu ulici, kde odstranili asfalt, a pokračovat budou po částech na Hruštici. Vymění vodovod, kanalizaci i kabel elektrického vedení, položí optický kabel a nakonec povrchy vozovky a chodníků, obnoví také veřejné osvětlení. Hotovo má být 9. září.

Stavbu provádí 1. jizerskohorská stavební společnost za 14 172 tisíc korun bez DPH. 

Přípravy projektu konečné podoby ulice provázely spory. Původně byla komunikace navržena s parkovacími zálivy na obou stranách se snahou o rozšíření. Lidé z ulice Komenského ale požadovali, aby se jednalo o komunikaci s jednosměrným parkováním, druhou řadu parkovacích míst měla nahradit zeleň. Jednalo se i o dalších návrzích včetně zjednosměrnění ulice, zavedení rezidenčního parkování a pod. S tím radnice nesouhlasila, protože všechny návrhy směřovaly k významnému snížení kapacity parkování v této lokalitě. 

“Těžko se hledají kompromisy v situaci, kdy všichni chtějí parkovat, a nikdo nechce parkoviště, ani parkovací místa ve svém okolí” připomněl starosta Tomáš Hocke rozdílné názory místních obyvatel a vedení města při přípravách projektu. Obě strany byly nakonec ochotny souhlasit s obnovou silnice a chodníků při zachování stávajícího stavu.

“Radost z toho nemám a myslím si, že je to prohra urbanismu. Byl jsem zastánce jiného uspořádání ulice s jasnější organizací parkování. Nepodařilo se mi ale vyjednat lepší kompromis,” dodal starosta.  

pm)  
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU