ULICE PALACKÉHO BUDE V PROVIZORNÍM REŽIMU OTEVŘENA 3. ZÁŘÍ

foto_palackeho.JPG

Do spekulací o termínu dokončení opravy ulice Palackého vnáší konkrétní termíny dohoda mezi stavební firmou FIRESTA a odborem dopravy turnovské radnice. 

Byť se jedná o krajskou silnici a investici Libereckého kraje, termíny a podobu uzavírek schvaluje místně příslušný dopravní odbor. Ten v pondělí 30. července schválil následující termíny a harmonogram prací. Zoufalá situace obchodníků, k jejimž obchodům je bez jakékoliv náhrady už čtyři měsíce uzavřena doprava, dostává alespoň nějaký časový rámec, připomínající světlo na konci tunelu.

1. srpna – 2. září
Pokračuje úplná uzavírka ulice Palackého. Přístup na autobusové nádraží je zachován a řízen světelnou signalizací střídavě v jednom jízdním pruhu od mostu přes Jizeru.

3. září – 18. září
Ulice Palackého se otevírá omezenému provozu. V pracovních místech bude provoz usměrněn lokálním omezením na jeden pruh v maximální délce 30 metrů.

19. - 21. září
Úplná uzavírka celé ulice pro pokládku první vrstvy gumoasfaltu. Přístup na autobusové nádraží bude zajištěn od mostu přes Jizeru a řízen světelnou signalizací střídavě v jednom jízdním pruhu.

22. - 23. září
Pokračuje uplná uzavírka pro položení vrchní vrstvy tzv. tichého asfaltu. Po tyto dva dny nebude dopravně zajištěn přístup na autobusové nádraží.

24. - 30. září
Pokud ještě nebudou veškeré práce v ulici Palackého ukončeny, do konce září stavební firmě zbývá čas na dokončení případných nedodělků, které mohou probíhat za částečně omezeného provozu.       

(pm)


Zprávy Turnovska

SLUNÍČKO SI PŘIPOMÍNÁ 50. VÝROČÍ

ROHOZECKÝ SPECIÁL K VÝROČÍ 750 LET TURNOVA

DALŠÍ KROK KE STAVBĚ SJEZDU DO FUČÍKOVY ULICE

DO TURNOVA SE VRACÍ MAJÁLES