ULICE PALACKÉHO BUDE V PROVIZORNÍM REŽIMU OTEVŘENA 3. ZÁŘÍ

foto_palackeho.JPG

Do spekulací o termínu dokončení opravy ulice Palackého vnáší konkrétní termíny dohoda mezi stavební firmou FIRESTA a odborem dopravy turnovské radnice. 

Byť se jedná o krajskou silnici a investici Libereckého kraje, termíny a podobu uzavírek schvaluje místně příslušný dopravní odbor. Ten v pondělí 30. července schválil následující termíny a harmonogram prací. Zoufalá situace obchodníků, k jejimž obchodům je bez jakékoliv náhrady už čtyři měsíce uzavřena doprava, dostává alespoň nějaký časový rámec, připomínající světlo na konci tunelu.

1. srpna – 2. září
Pokračuje úplná uzavírka ulice Palackého. Přístup na autobusové nádraží je zachován a řízen světelnou signalizací střídavě v jednom jízdním pruhu od mostu přes Jizeru.

3. září – 18. září
Ulice Palackého se otevírá omezenému provozu. V pracovních místech bude provoz usměrněn lokálním omezením na jeden pruh v maximální délce 30 metrů.

19. - 21. září
Úplná uzavírka celé ulice pro pokládku první vrstvy gumoasfaltu. Přístup na autobusové nádraží bude zajištěn od mostu přes Jizeru a řízen světelnou signalizací střídavě v jednom jízdním pruhu.

22. - 23. září
Pokračuje uplná uzavírka pro položení vrchní vrstvy tzv. tichého asfaltu. Po tyto dva dny nebude dopravně zajištěn přístup na autobusové nádraží.

24. - 30. září
Pokud ještě nebudou veškeré práce v ulici Palackého ukončeny, do konce září stavební firmě zbývá čas na dokončení případných nedodělků, které mohou probíhat za částečně omezeného provozu.       

(pm)


Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK