ULICE LADISLAVA CIBULKY SE DOČKALA SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ

01-cibulka-j.JPG

Syn Ladislava Cibulky, také Ladislav, (vlevo) a turnovský starosta Tomáš Hocke při odhalení cedule s názvem nové ulice.  

První akcí říjnových oslav Dne státnosti bylo slavnostní otevření ulice L. Cibulky v Daliměřicích. 

Ulice vedoucí od hasičárny do nové městské části s rostoucí bytovou zástavbou nese jméno posledního starosty samostatných Daliměřic už rok. Společně s dalšími třemi ulicemi v Daliměřicích (Zámecká, V Zahrádkách a Na Cvičišti) rozhodli zastupitelé o názvu ulice Ladislava Cibulky již v prosinci 2019.  Kvůli pandemickým omezením se ale jako první vhodný termín k uspořádání odložené slavnosti ukázalo letošní výročí vzniku Československa.

Akce zahájená v 15 hodin se těšila velkému zájmu obyvatel převážně z Daliměřic. Hrála Turnovanka, pochodovaly mažoretky, nastoupila jednotka místních hasičů ve slavnostních uniformách s praporem. Akci slovem provázela Eva Kordová a před stavnostním stříháním pásky nechyběly proslovy. Hovořil turnovský starosta Tomáš Hocke, starosta daliměřických hasiřů Lukáš Cígl, na tátu Ladislava Cibulku krátce zavzpomínal syn – také Ladislav. 

Slavnostní otevření ulice v Daliměřicích bylo oslavou slušnosti, obětavosti a veřejné angažovanosti, které Ladislav Cibulka zosobňoval. I ve chvílích, kdy za vykonané dobro a obhajobu morálních hodnot musel trpět. Lidé z “Dalmácka” nezapomněli, jednalo se o nejvíce navštívenou akci oslav 103. výročí naší státnosti.

Připomeňme krátce osobnost Ladislava Cibulky. Narodil se 1. září 1906 v Bělé u Turnova, v roce 1929 se přestěhoval do Daliměřic. V dubnu 1939 byl jmenován starostou Daliměřic, které pod jeho vedením i těžké době okupace doznaly rozvoje. Do roku 1949 byl členem Československé strany národně socialistické a za své postoje byl komunisty v roce 1952 osm měsíců vězněn na Pankráci. Místnímu hasičskému sboru předsedal do konce svého života, svépomocí vystavěná daliměřická hasičská zbrojnice vyrůstala pod jeho vedením v první polovině 80. let minulého století. Včetně přilehlého parkoviště a parčíku který vysázel a dále o něj pečoval. Ve věku nedožitých 89 let Ladislav Cibulka zemřel v roce 1995.  
Zprávy Turnovska

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI