TURNOVŠTÍ HASIČI ŽÁDAJÍ MĚSTO O POŘÍZENÍ TERMOKAMERY

hasici_zadaji_termokameru.JPG

Zvlášťě při požáru průmyslových objektů pomáhají termokamery.

Nenahraditelným pomocníkem při rychlém a účinném zásahu u požáru je termokamera, bezchybně odhalující skrytá ložiska ohně.  

Především požáry v průmyslových objektech představují pro jednotky hasičů značné riziko, protože v areálech bývá uloženo velké množství hořlavých látek. K jednomu takovému požáru vyjížděli hasiči města Turnova například 27. února do Šroubáren. Účinný zásah s minimální škodou na výrobním zařízení byl možný především díky termokameře, kterou turnovským hasičům poskytli jejich kolegové z Mnichova Hradiště.

“Naše jednotka je vybavena slušně, ale potřebujeme dále držet krok s doplňováním výbavy. V současné době nám nejvíce schází termokamera,” připomněl na tiskové konferenci města velitel turnovských hasičů Martin Bartoníček.

Vzhledem k rostoucímu počtu mimořádných událostí se zvyšuje počet výjezdů dobrovolných jednotek bez účasti profesionálních hasičů (HZS), kteří termokamerou disponují. “Když vyjíždí HZS k mimořádné události, tak je automaticky druhá událost v režii dobrovolné jednotky. Především v průmyslových objektech pak bez termokamery nejsme schopni zcela efektivně zasahovat,” dodal Martin Bartoníček. 

Kromě hledání ohnisek požáru termokamera slouží také k evakuaci osob v zakouřeném prostředí. Její cena se ale pohybuje podle kvality od 150 tisíc do 500 tisíc korun. “Dotační programy jsou směřovány především do menších obcí, které si obnovu techniky nemohou dovolit. Věřím ale, že se nám ve spolupráci s městem podaří termokameru zakoupit” doufá velitel turnovských hasičů.

V loňském roce vyjížděli turnovští hasiči ke 129 událostem a kvůli rostoucímu počtu zásahů byla jednotka města Turnova navýšena na 24 hasičů. Tento počet umožňuje díky skladbě zaměstnavatelů a pracovních dob hasičů udržet akceschopnost po celých 24 hodin. Práci při záchraně životů a majetku si dnes nelze představit bez moderního vybavení, mezi které termokamera rozhodně patří.                   


(pm)


Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK