TURNOVSKÝ ODBOR DOPRAVY VYŘIZOVAL TAKÉ ŽÁDOSTI DOPRAVCŮ Z JABLONECKA A LIBERECKA

foto_dopravka.JPG

Na odbor dopravy v Turnově se obrací rostoucí počet dopravců vyřizujících dočasné vyřazení vozidel pro nákladní a osobní dopravu. Zhruba 30% z nich do Turnova v minulém týdnu zamířilo z okresů Liberec a Jablonec. 

Dočasné odhlášení vozidel z provozu znamená pro mnoho dopravců významnou úsporu v nejisté době, kdy kvůli opatřením vyhlášeným v souvislosti s pandemií koronaviru přichází o většinu zakázek. Proč míří za vyřízením svých žádostí do Turnova i dopravci z jiných okresů? 

„Velké úřady jako Jablonec nad Nisou a Liberec v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem zrušily úřední hodiny. Nařízení bylo vydáno nešťastně, když bylo stanoveno, že úřady můžou mít maximálně 3 hodiny otevřeno v pondělí a ve středu. Tyto úřady zrušily úřední hodiny úplně. Neodkladné záležitosti tak musí dopravci řešit v jiných správních územích, kde úřady fungují alespoň v omezení době,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy turnovské radnice Pavel Vaňátko. 

V současné době útlumu výroby a služeb jsou z provozu dočasně vyřazovány převážně nákladní automobily a autobusy. Velká rána pro mnoho dopravců je přerušení výroby v automobilkách.

“V minulém týdnu jsme dočasně vyřadili z provozu 65 vozidel. Většina dopravců vyřazovalo současně více automobilů, například deset. Zhruba ve 30% se jedná o dopravce z jiných ORP, především Liberecka a Jablonecka,“ říká Pavel Vaňátko. 

Závěrem připomeňme aktuální provozní dobu turnovského odboru dopravy ve Skákově ulici v době vyhlášeního stavu nouze: pondělí a středa od 9:00 do 10:30 a od 15:00 do 16:30.               

(pm) 
Zprávy Turnovska

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI