TURNOVSKOU KAŠNU ČEKÁ GENERÁLNÍ OPRAVA

foto-kasna-j.JPG

Výročí 750 let Turnov oslaví s kašnou plnou vody. Prosakování, kvůli kterému není možné kašnu napustit pod okraj, zabrání nová vana ze silnějšího olověného plechu.

Původně byla cena opravy odhadnuta na zhruba 600 tisíc korun, kvůli značnému nárůstu cen materiálů a vytíženosti specializovaných firem je ale pravděpodobná částka vyšší. Dodavatel má být znám do konce letošního roku. 

“Nejzásadnější částí opravy bude výměna olověné izolační vany. Současná je z příliš tenkého plechu, který se deformuje a praská. Tím dochází k zatékání vody za tuto izolaci a průsaku spárami mezi kamennými deskami kašny. Nově bude použit olověný plech o tloušťce 1,5 mm. Před montáží nové vany musí dojít také k opravě kamenného dna i stěn pomocí speciální stěrky. Po dobu opravy bude kašna nepřístupná a zakrytá lešením,” popisuje Zdeněk Bičík z odboru správy majetku turnovské radnice.

Termín realizace bude součástí smlouvy, dokončení lze s větší pravděpodobností očekávat v první polovině příštího roku. “Přes zimu je práce sice teoreticky možná, ale výrazně limitovaná venkovními teplotami. Rádi bychom však, aby se stihlo do zahájení letní turistické sezóny 2022,” dodává Zdeněk Bičík.

Kolik vody bude v kašně po opravě? Mělo by to být zhruba 20 – 25 centimetrů pod okraj kašny, což je dáno výškou olověného obložení na středovém sloupu, které zůstane ve stejné výši jako nyní.

Je znám důvod, proč kašna v současném stavu netěsní? “Pokud je mi známo, jedná se o dlouhodobý problém datující se v podstatě od obnovení kašny na konci 90. let 20. století. Původně byla kašna bez izolační vany a spoléhalo se na těsnost použitého kamene a výplně spár. Tato vlastnost, která u některých jiných kašen funguje, se zde ale nepotvrdila. Byla proto provedena olověná izolační vana. Použitý plech je však příliš tenký a časem došlo k jeho deformaci a ke vzniku trhlin,” popisuje Zdeněk Bičík a dodává, že vztah průsaku k množství vody v kašně je dán zřejmě tím, že při vyšší hladině má voda díky množství trhlin v horní části olověného obkladu více možností se dostat ke kamennému tělesu kašny, a pak prostým působením hydrostatického tlaku u dna kašny spárami prosakuje ven.

Připomeňme ještě krátce historii turnovské kašny. Datace té původní se v historických záznamech liší. Jeden zdroj uvádí rok 1842, druhý 1847 – 1848. Kašna stála ve středu náměstí, na přelomu měsíce března a dubna roku 1953, kdy bylo náměstí přejmenováno na Stalinovo, ale byla zbourána. Zbytky kašny jsou zazděny v základech letního kina, sochu Panny Marie od J. Maxe se podařilo před soudruhy zachránit ukrytím v kostele sv. Mikuláše. Kašna je nyní posunutá více k budově Spořitelny. Je kopií původní kašny, asi o 1,5 m zmenšenou. Je dílem kamenické firmy z Hořic v Podkrkonoší, současně s realizací byla restaurována i socha Panny Marie. Nová kašna byla slavnostně posvěcena 28. října 1998 u příležitosti 80. výročí vzniku samostatného Československa. Veškeré náklady ve výši 2,4 milionu korun hradil mecenáš B. J. Horáček.

(pm)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK