TURNOVSKÉMU ŠTĚDRÉMU DNU PŘEDCHÁZÍ TŘI SYMBOLY VÁNOC

01_a_betlem.JPG

Stovky lidí si 23. prosince na turnovském náměstí před živým betlémem připomněli příběh zrození Krista, účastnili se obdarování v podobě předání finanční pomoci potřebným a do svých domovů si odnesli Betlémské světlo.

Světlo z betlémské jeskyně narození Krista letos zdejší skauti rozdávali po patnácté, živý betlém ožil při zpěvu koled pod taktovkou stejných organizátorů po osmé. Novodobá tradice předvánočního setkání v centru města je spojena s předáním výtěžku charitativní akce Pro dobrou věc. 

Zdrojem příjmů je prodej dárků, vyrobených převážně maminkami při setkáních ve skautském středisku nebo v domácnostech. Nejrůznější užitné nebo dekorační dárkové předměty jsou pak na vánočních trzích prodány ve stánku ozdobenám srdcem a nápisem Pro dobrou věc. Konečná částka vždy překročila 70 tisíc korun a v letošním roce byla dokonce navýšena o peníze zaslané dárci na transparetntí účet. Celkový letošní výtěžek dosáhl téměř 100 tisíc korun.

Obdarovanými jsou od počátku působení “Dobré věci” děti z Turnova nebo okolí, které v naprosté většině případů trpí závažným onemocněním. Peníze jsou určeny například na pojišťovnami nehrazené ozdravné pobyty nebo zakoupení pomůcek, přispívajících k léčení nebo zvýšení kvality jejich života.

Letos byl výtěžek akce rozdělen mezi tři chlapce. Pětiletý Samuel se od narození potýká s řadou neblahých důsledků MCM onemocnění. Například pořízení drahých ortopedických bot mu díky charitativní akci Pro dobrou věc pomůže s prvními krůčky, které se zatím příliš nedaří. A protože letos výtěžek předčil očekávání, konečná částka daru byla navýšena na 20 tisíc korun.

Druhým obdarovaným je Vítek, postižený dětskou mozkovou obrnou, epilepsií a zpožděním vývoje. Získané prostředky jsou určeny na nákup pomůcek k léčbě. “Vítek tady není, nemohl,” konstatovala jeho maminka, která si přišla vyzvednout dar pro svého syna. Částka 45 tisíc korun bude využita k nákupu rehabilitačního vozíku. 

Poslednímu obdarovanému, dvanáctiletému Lukášovi, bylo zdraví dopřáno, osud ho ale při tragické události připravil o rodiče. Ve výchově u babičky rozhodně nestrádá, jen peněz není na vše dost. Například na notebook, určený k pomoci při zvládání školních povinností. Přenosný počítač Lukáš převzal osobně a možná byl překvapen další informací moderátora předání: “Byli jsme osloveni zástupci charitativní akce Výstup na Sněžku, kteří ti ještě přidali 14 tisíc korun.”

“Jsem zde možná nečekaný host,” uvedla učitelka Základní školy Žižkova Helena Podzimková a pozvala děti, které se rozhodly rozdělit část pěněz získaných při školním projektu na charitu. Nejvíce je oslovila výzva turnovských skautů, proto přišli osobně předat Samovi, Vítkovi a Lukášovi po jednom tisíci korun.

Podvečer pokračoval dalšími koledami v atmosféře nadcházejících Vánoc. Protože pršelo jen občas a ne mnoho, na dnešní poměry počasí akci přálo. Možná někdo může říci, že rozdávání Betlémského světla, živý betlém a předání výtěžku veřejné sbírky není v tomto období nic neobvyklého. Podstatné ale je, že přijetí a šíření myšlenky i skutku má hodnotu převyšující cenu darů. Díky skautům turnovskému Štědrému dnu i letos předcházelo připomenutí tří symbolů Vánoc.  
                                                                     

(pm) 
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU