TURNOVSKÉMU ŠTĚDRÉMU DNU PŘEDCHÁZÍ TŘI SYMBOLY VÁNOC

01_a_betlem.JPG

Stovky lidí si 23. prosince na turnovském náměstí před živým betlémem připomněli příběh zrození Krista, účastnili se obdarování v podobě předání finanční pomoci potřebným a do svých domovů si odnesli Betlémské světlo.

Světlo z betlémské jeskyně narození Krista letos zdejší skauti rozdávali po patnácté, živý betlém ožil při zpěvu koled pod taktovkou stejných organizátorů po osmé. Novodobá tradice předvánočního setkání v centru města je spojena s předáním výtěžku charitativní akce Pro dobrou věc. 

Zdrojem příjmů je prodej dárků, vyrobených převážně maminkami při setkáních ve skautském středisku nebo v domácnostech. Nejrůznější užitné nebo dekorační dárkové předměty jsou pak na vánočních trzích prodány ve stánku ozdobenám srdcem a nápisem Pro dobrou věc. Konečná částka vždy překročila 70 tisíc korun a v letošním roce byla dokonce navýšena o peníze zaslané dárci na transparetntí účet. Celkový letošní výtěžek dosáhl téměř 100 tisíc korun.

Obdarovanými jsou od počátku působení “Dobré věci” děti z Turnova nebo okolí, které v naprosté většině případů trpí závažným onemocněním. Peníze jsou určeny například na pojišťovnami nehrazené ozdravné pobyty nebo zakoupení pomůcek, přispívajících k léčení nebo zvýšení kvality jejich života.

Letos byl výtěžek akce rozdělen mezi tři chlapce. Pětiletý Samuel se od narození potýká s řadou neblahých důsledků MCM onemocnění. Například pořízení drahých ortopedických bot mu díky charitativní akci Pro dobrou věc pomůže s prvními krůčky, které se zatím příliš nedaří. A protože letos výtěžek předčil očekávání, konečná částka daru byla navýšena na 20 tisíc korun.

Druhým obdarovaným je Vítek, postižený dětskou mozkovou obrnou, epilepsií a zpožděním vývoje. Získané prostředky jsou určeny na nákup pomůcek k léčbě. “Vítek tady není, nemohl,” konstatovala jeho maminka, která si přišla vyzvednout dar pro svého syna. Částka 45 tisíc korun bude využita k nákupu rehabilitačního vozíku. 

Poslednímu obdarovanému, dvanáctiletému Lukášovi, bylo zdraví dopřáno, osud ho ale při tragické události připravil o rodiče. Ve výchově u babičky rozhodně nestrádá, jen peněz není na vše dost. Například na notebook, určený k pomoci při zvládání školních povinností. Přenosný počítač Lukáš převzal osobně a možná byl překvapen další informací moderátora předání: “Byli jsme osloveni zástupci charitativní akce Výstup na Sněžku, kteří ti ještě přidali 14 tisíc korun.”

“Jsem zde možná nečekaný host,” uvedla učitelka Základní školy Žižkova Helena Podzimková a pozvala děti, které se rozhodly rozdělit část pěněz získaných při školním projektu na charitu. Nejvíce je oslovila výzva turnovských skautů, proto přišli osobně předat Samovi, Vítkovi a Lukášovi po jednom tisíci korun.

Podvečer pokračoval dalšími koledami v atmosféře nadcházejících Vánoc. Protože pršelo jen občas a ne mnoho, na dnešní poměry počasí akci přálo. Možná někdo může říci, že rozdávání Betlémského světla, živý betlém a předání výtěžku veřejné sbírky není v tomto období nic neobvyklého. Podstatné ale je, že přijetí a šíření myšlenky i skutku má hodnotu převyšující cenu darů. Díky skautům turnovskému Štědrému dnu i letos předcházelo připomenutí tří symbolů Vánoc.  
                                                                     

(pm) 
Zprávy Turnovska

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM

CRYTUR INVESTUJE STÁTNÍ PODPORU DO ROZŠÍŘENÍ VÝROBY OPTO-ELEKTRONICKÝCH SESTAV