TURNOVSKÉ VÝZVY 2024

ohnostroj-j.jpg

Připomeňme v prvních dnech nového roku několik priorit města, které budou turnovský veřejný život provázet nejen v roce 2024.

STAVBA NOVÉ KNIHOVNY


Výběrové řízení na stavbu nové knihovny v parku u letního kina má být po několika odkladech uzavřeno 15. ledna 2024.


Soutěž na stavbu nové knihovny v parku u letního kina město vyhlásilo 7. září loňského roku. Jako maximální přípustnou cenu stanovilo 110 milionů bez DPH, jedná se tak o největší zakázku od dokončení koupaliště a zimního stadionu v Maškově zahradě. Součástí nabídek musí mj. být doložení realizace staveb s použitím litého pohledového betonu za minimálně 30 milionů. Termín k podání nabídek byl původně stanoven na 28. října 2023, kvůli množství doplňujících dotazů se ale jen do konce listopadu posouval 4krát. I po tomto datu přicházely od uchazečů o zakázku další dotazy, zhotovitel tak nebyl vybrán ani do konce minulého roku. Poslední odklad k uzavření výběrového řízení je do 15. ledna 2024, další posunutí termínu stále není vyloučeno. “Jedná se o složitou stavbu a zájem o realizaci je značný. Jdeme raději pomalejší cestou zpřesnění zaslaných dotazů, abychom předešli případnému napadení soutěže od některého z účastníků soutěže,” vysvětlil na lednové tiskovce města starosta Tomáš Hocke. Na novou knihovnu město získalo dvě dotace: 68 milionů na stavbu a 4,2 milionu na vybavení. V podmínkách získání finanční podpory z fondů Evropské unie je dokončení knihovny do konce roku 2026. Jednou z výzev města je co nejvčasnější dokončení výběrového řízení na stavbu nové knihovny a zahájení stavebních prací v letošním roce.      

VODNÍ ELEKTRÁRNA VE SLUŽBÁCH MĚSTA

Po koupení Shořalého mlýna město získá za 50 milionů korun také vodní elektrárnu, která je součástí objektu.


Město pokračuje ve vykupování pozemků a nemovitostí na Koňském trhu, který se má v blíže neurčené budoucnosti proměnit v novou obytnou čtvrť. Poslední koupenou nemovitostí byl Shořalý mlýn a v závěru loňského roku radnice uspěla také v zájmu o pořízení vodní elektrárny, která je součástí objektu. Prostřednictvím Městské teplárenské, plně vlastněné městem, zaplatí za čistý zdroj energie z proudící vody 50 milionů korun. Vodní turbína se související technologií, jejíž poslední provoz je znám z roku 2020, ale vyžaduje opravu, spojenou s úpravou ke zvýšení výkonu z 300 na 400 kW. Oprava bude podle odhadu zatím jediné dodané nabídky stát dalších 25 milionů (v konkurenci dalších nabídek to může být méně). Návratnost investice 75 milionů je odhadnuta na 10 –12 let. Kombinace vodního zdroje a fotovoltaických elektráren (jejichž instalaci chce město zahájit v letošním roce) postupně umožní pokrytí až 80% spotřeby elektrické energie městských organizací a objektů. Další zásadní přednost při využítí vlastních zdrojů energie je významné snížení závislosti na dodání elektřiny v diktátu cen od tradičních velkých dodavatelů. Počátkem ledna místostarosta Jan Lochman upřesnil, že právníci finalizují znění kupní smlouvy mezi městem a vlastníky vodní elektrárny.            

VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

Město plánuje umístění několika soustav fotovoltaických panelů. Jedna z nich, včetně úložiště, bude na střeše Kulturního centra Střelnice.


Turnov v letošním roce plánuje instalaci fotovoltaických elektráren. Původní záměr počítal s umístěním čtyř soustav panelů na  střechách Nové radnice, Fukusu, Základní školy Žižkova a Kulturního centra Střelnice. Kulturní centrum bude navíc vybaveno úložištěm energie. Projektová příprava ale upozornila na nedostatečnou nosnost konstrukcí střech ZŠ Žižkova a Nové radnice. Oba objekty jsou proto z vhodných ploch k využití sluneční energie vyřazeny. Prozatím. “Problém s kapacitou nosnosti obou střech pro umístění fotovoltaických panelů řešíme a nadále s těmito plochami k využití sluneční energie počítáme. Bude to jen později,” říká místostarosta Jan Lochman. Celkové náklady po seškrtání původního záměru pouze na střechy Fokusu a KC Střelnice jsou odhadnuty na 3,5 milionu korun. Potvrzení finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ve výši 30% uznatelných nákladů radnice očekává do konce února. Návratnost investice je cca 10 – 12 let. Očekávaná životnost fotovoltaických panelů je zhruba 25 let, kdy výkon klesá na 80% výkonu původní kapacity.        

AREÁL DIOPTRY SE PROMĚNÍ VE 140 - 150 PŘEVÁŽNĚ DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ


Areál Dioptry bude přestavěn na obytnou zónu se 140 – 150 byty. 


Po dvou letech jednání se podařilo najít shodu mezi developerem (Dioptra Turnov s.r.o.) a Městem Turnov. Vzájemné “grilování”před schválením dohody se konalo v podobě dvouhodinového projednávání na prosincovém zastupitelstvu města. Podle dohody, která má být po dokončení projektu změněna na plánovací smlouvu, město změní územní plán. To umožní proměnu průmyslového a skladovacího areálu na bytové objekty se 140 – 150 byty s plochou 50 – 120 m2. Ty postaví v letech 2025 – 2027 společnost Dioptra a po dokončení převede do městského rozpočtu 11,8 – 28,2 milionu korun na rozvoj občanské vybavenosti (tzv. školkovné) v blízkosti nových bytových objektů. Výše příspěvku do městského rozpočtu bude odvozena od plochy nových bytů. V sousedství nové bytové zástavby má vyrůst (poblíž kruhové křižovatky u Maškovy zahrady) nové Výzkumné centrum specializované optiky a optometrických systémů TOP – TEC, dosud sídlící v areálu Dioptry. Připomenutí si zaslouží skutečnost, že nabytí většiny nových bytů v areálu Dioptry proběhne formou družstevního bydlení.      

NOVOSTAVBA PRO DĚTSKOU SKUPINU NA HRUŠTICI


Na Hruštici vyroste nový objekt dětské skupiny pro 24 dětí.


Novostavba dětské skupiny vyroste na rohu ulic Lubomíra Jasínka a Vladimíra Krajiny na Hruštici. Jedná se o zařízení pravidelné péče o děti ve věku od jednoho roku. Vytvořeno zde bude zázemí pro 24 dětí, ve dvou skupinách po dvanácti. Náklady na stavbu dětské skupiny na Hruštici jsou odhadnuty na 21 milionů, které mají být v plné výši pokryty ze státní dotace. Rozhodnutí o přidělení dotace je očekáváno do poloviny letošního roku, otevření dětské skupiny je plánováno v roce 2025.

PŘÍSTAVBA DĚTSKÉHO CENTRA

Zvýšení kapacity Děstského centra u mateřské a základní školy Sluníčko bude město řešit přístavbou (na vizualizaci vlevo).


Rozšíření dětského centra Turnov, které je samostatnu součástí Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, se město rozhodlo řešit přístavbou. Zdravotnické zařízení využívají děti ze Sluníčka s mentálním nebo tělesným postižením a autismem, centrum ambulantně navštěvuje také mnoho dalších dětí s méně závažnými zdravotními komplikacemi. Kapacita zařízení, vybudovaného před 30 lety a odpovídající tehdejším potřebám, je vytížena na maximum. “Počet narozených dětí se snižuje, počet dětí s vadami se naopak zvyšuje. Všechny prostory ve Sluníčku jsou zcela zaplněné a pokud nedojde k rozšíření Dětského centra, budeme muset snížit kapacitu běžné mateřské školy,” připojila k dalším argumentům pro přístavbu zdravotního a rehabilitačního zařízení na říjnovém zastupitelstvu místostarostka Petra Houšková. Záměr poté získal s výjimkou jednoho hlasu podporu všech zastupitelů. Rozšířený objekt Dětského centra bude s MŠ a ZŠ Sluníčko spojen krčkem, zdravotnická péče bude poskytována ve dvou podlažích, dostupných bezbariérovým vstupem. Přístavba Dětského centra je zařazena mezi priority 2023 – 2027. Odhadnuté náklady činí 50 milionů korun a budou plně hrazeny z městského rozpočtu.       

PŘÍPRAVY NA ZŘÍZENÍ DEVÍTILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TURNOVĚ II.

Společné memorandum mezi Libereckým krajem a Turnovem je základním kamenem ke zřízení plnohodnotné základní školy v Turnově II. 


Město Turnov a Liberecký kraj se dohodly na výměně budov, umožňující naplnění záměru bez nutnosti stavby nového objektu. Plnohodnotná devítiletka bude sídlit v Integrované střední škole v Alešově ulici, kterou Liberecký kraj převede městu, a Integrovaná střední škola se přestěhuje do “Hotelovky” ve Zborovské ulici, kterou Libereckému kraji předá Turnov. Oba školní areály projdou rozsáhlými úpravami včetně staveb objektů určených k odborné výuce, sportu atd. Liberecký kraj navíc získá budovu Gymnázia, jehož je zřizovatelem. Náklady na vznik plnohodnotných školních areálů jsou odhadnuty na 470 milionů korun. Podle memoranda se má na nákladech podílet hejtmanství s městem v poměru 2 : 1 a jak je zvykem, naděje jsou vkládány do získání podpory z dotací. Žáci ve sjednocené Obchodní akademii, hotelové škole a Střední odborné škole ve Zborovské ulici mají do lavic usednout po prázdninách v roce 2026, výuka v devítileté základní škole v Alešově ulici má začít o rok později. V roce 2024 plánuje Turnov i Liberecký kraj dokončit projektové dokumentace, v lepším případě získat stavební povolení. Následovat bude jednání zpřesňující financování.  

A DALŠÍ, A DALŠÍ ...

Připomeňme ve zkratce také několik z dalších záměrů města, plánovaných na rok 2024. Stavba silnice na Vesecku ke stavebninám DEK a plánovanému výjezdovému centru hasičů, záchranky a silniční policie. Stavba silnic a chodníků v nové zástavbě na Hruštici. Přístavba Waldorfské mateřeské školy v Daliměřicích. Rekonstrukce zhruba poloviny ulice Mírová. Oprava další části střechy Gymnázia. Výtvarný ateliér Střediska volného času Žlutá ponorka. Rozšíření cyklostezky z Turnova na Svijany. V případě získání dotace stavba chodníku na Károvsku anebo zřízení přírodního biotopu v Dolánkách...

(pm)
Zprávy Turnovska

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI