TURNOVSKÉ VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ ČEKÁ CELKOVÁ REKONSTRUKCE

vizualizace-turnov-1-p.png

Významný železniční uzel v Libereckém kraji získá moderní podobu. Správa železnic vyhlásila tendr na projektanta rekonstrukce stanice Turnov, současně bude hledat také dodavatele, který navrhne podobu tamní nové provozní budovy.

Samotné práce by měly proběhnout v letech 2026 a 2027. Cestující získají díky investici moderní nástupiště s podchodem, samozřejmostí bude bezbariérový přístup. Úprava kolejiště pak zjednoduší jízdu vlaků ve směru na Jičín.

Rekonstrukce stanice Turnov zahrnuje výstavbu dvou oboustranných ostrovních nástupišť a jednoho vnějšího u nádražní budovy. Výška nástupních hran 550 mm nad kolejí zajistí pohodlný nástup do vlaků. Příchod cestujících na nástupiště bude podchodem, ze kterého bude zajištěn bezbariérový přístup.

Celkovou rekonstrukcí projde kolejiště celé stanice, změna jeho konfigurace odstraní nutnost měnit směr jízdy pro vlaky mířící na Jičín. Plynulejší řízení dopravy zajistí moderní staniční zabezpečovací zařízení. Nová technologie bude instalována i na navazujících traťových úsecích.

Novostavba provozního objektu turnovské stanice je poslední etapou prací na komplexu tamních nádražních budov. Bude určena pro umístění drážních technologií, dohledového pracoviště, skladu, kanceláří a záložního pracoviště dálkového řízení provozu. Součástí akce bude i výstavba služebního parkoviště a parkové úpravy v přilehlém prostoru.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na rekonstrukci stanice Turnov činí 38 059 022 korun bez DPH, v případě poslední etapy rekonstrukce nádražní budovy 4 007 765 korun. 

(tz-sž)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK