TURNOVSKÉ KOMUNÁLKY: NA PRVNÍ POHLED SE NIC ZÁSADNĚ NEMĚNÍ

foto-volby-2022-j.JPG

Minimální změny v počtech mandátů jednotlivých stran ale nevylučují nečekaná překvapení při povolebních vyjednáváních.

Zjednodušeným pohledem: V 27 členném turnovském zastupitelstvu přišel vítězný Nezávislý blok o jeden mandát (nově devět místo předchozích deseti), jeden mandát ztratila Česká pirátská strana (místo tří dva). PROTO zůstalo na současných pěti zastupitelích, také ODS, tentokrát s podporou KDU – ČSL, má stále čtyři křesla. O jednoho zastupitele si polepšilo ANO 2011 (místo pěti šest) a nově se do “místního parlamentu” v počtu jednoho zastupitele prosadilo sdružení Společně pro Turnov.

Podle počtu získaných mandátů lze říci, že veřejnost s minimálním poklesem podpory vyslovila spokojenost s fungováním současné koalice, protože Nezávislý blok, PROTO a Piráti nadále disponují nadpoloviční hlasovací většinou 16 hlasů (dosud měli 18 hlasů).

Nepohoršili si ale ani v minulém období opoziční strany. Mírně si o jeden mandát polepšilo ANO 2011 (6 zastupitelů), ODS, letos kandidující s podporou KDU – ČSL, si udržela čtyři zastupitelská křesla. 

I když se tak zdá, že v Turnově je po volbách téměř vše při starém, v probíhajících povolebních vyjednáváních nelze vyloučit nic. Ani těžko představitelný veletoč, kdy se více než 14 nově zvolených zastupitelů spojí proti Nezávislému bloku.

Turnovští voliči svými hlasy a hojným křížkováním rozhodli o “ozdravné” obměně více než třetiny zastupitelstva. Sedmnáct předchozích zůstává, deset je “nová krev”. Připomeňme nejdřív zastupitele, kterým voliči vystavili mandát k pokračování ve stávající činnosti. Daniela Weisová (Piráti, preferenční hlasy ji vynesly ze 4. na 1. místo kandidátky), Ing. Zbyněk Miklík (Piráti), Starosta Ing. Tomáš Hocke (Nezávislý blok, ze všech kandidátů získal nejvíc absolutních hlasů – 1889), Eva Kordová (Nezávislý blok, počtem absolutních 1814 hlasů v těsném závěsu za starostou, z pátého místa kandidátky přeskočila na druhé), místostarostka Mgr. Petra Houšková (Nezávislý blok), místostarostka Mgr. Jana Svobodová (Nezávislý blok), Ing. arch. Václav Hájek (Nezávislý blok), Ing. Jiří Kovačičin (Nezávislý blok), Miroslav Reichl (za ANO 2011), Ing. Jaroslav Knížek (ANO 2011), Ing. Tomáš Roubíček (za ANO 2011), Ing. Michal Kříž (ANO 2011), Mgr. Jaromír Frič (ODS, z pátého místa byl voliči vyslán na první), Ing. Tomáš Špinka (ODS), MUDr.  Rostislav Polášek (ODS), Mgr. Michal Loukota (PROTO), RNDr. Josef Uchytil (PROTO, preferenční hlasy přeskočil z devatenáctého na čtvrté místo).

Nově zvolení turnovští zastupitelé: MUDr. Jiří Měkyna (Nezávislý blok), Ing. Lumír Šubert (Nezávislý blok), Bc. Jindřich Kořínek (Nezávislý blok), RNDr. Otto Jarolímek (Společně pro Turnov, letos znovu zvolen, byl členem v několika předchozích zastupitelstvech), Zdeňek Hudec (za ANO 2011), Bc. Nicol Reichlová (za ANO 2011), Ing. Jan Budina (za ODS), Ing. Jiří Klápště (PROTO), Mgr. Lenka Meixnerová (PROTO), Jan Lochman (PROTO).               

(pm)  

    
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK