TURNOVSKÁ ODS PŘEDSTAVILA VOLEBNÍ PROGRAM I KANDIDÁTA DO SENÁTU

ods_turnov.JPG

Zleva: kandidát do Senátu Parlamentu ČR za ODS pro obvod č. 38 primátor Mladé Boleslavi MUDr. Raduan Nwelati, Ing. David Pokorný, Lukáš Bělohradský, Ing. Tomáš Špinka, MUDr. Rostislav Polášek, Ing. Jan Budina.

V pořadí třetí strana kandidující do podzimních komunálních voleb představila před prázdninami volební program a jako první plně obsazenou kandidátní listinu místní organizace Občanské demokratické strany (ODS). Tiskovky v BBejby zahradní restauraci 22. června současně využil k prezentaci také kandidát do Senátu Parlamentu ČR za ODS pro obvod č. 38 primátor Mladé Boleslavi MUDr. Raduan Nwelati.  

Do podzimních komunálních voleb vstupuje místní ODS se sloganem Miluji Turnov a ve volebním programu na následující roky rezonují jako hlavní témata, která byla a ještě budou slyšet nejen u této tradiční politické strany. Doprava a obchvat města, bydlení, Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS), zřízení okresu Turnov, zvýšení vybavenosti v Turnově II., zdravotnictví, sport atd. I když budou stejná téma obsažena v téměř všech předvolebních programech, návrhy na řešení se zpravidla alespoň z části liší.  

Předseda ODS Turnov Tomáš Špinka v úvodu připomněl propad strany v minulých volbách z šesti na dva mandáty, což označil za nevýrazný výsledek. Pravicová strana znovu usiluje o vyšší zastoupení a větší rozhodovací vliv v 27 členném zastupitelstvu. Po základním souhrnu bodů volebního programu vystoupila pětice z čela kandidátní listiny.

David Pokorný hovořil o problematice bydlení a absenci bytové výstavby, která v Turnově (s výjimkou jedné soukromé firmy) několik let nebyla realizována. VHS Turnov by podle jeho názoru měla vodohospodářské sítě spravovat sama, minimálně fixaci cen za vodné a stočné považuje za reálnou.

Rostislav Polášek se jako primář Kardiologického oddělení Liberecné nemocnice účastnil jednání o spojení s Panochovou nemocnicí Turnov a proběhlou fúzi považuje za rozhodující pro zachování plnohodnotného zdravotnického zařízení ve městě. “Turnov byl před fúzí zhruba na stejné úrovni jako Semily nabo Frýdlant, kde už plnohodnotné nemocnice nemají. Myslím si, že Turnov ve složitém období udělal správný krok,” řekl Rostislav Polášek a dodal, že v současné době je, mimo jiné, třeba posílit zdejší interní oddělení.    

Jan Budina po krátkém představení hovořil o komplikované situaci v místní dopravě a potřebě realizace obchvatu města. Navrhuje rozšíření centrálního parkoviště na sousedícím autobusovém nádraží. Chce iniciovat revizi městské hromadné dopravy, zvážit možnost zřízení nových zastávek a větší uzpůsobení jizdních řádů potřebám větší skupiny obyvatel. Navrhnul také zavedení služby tzv. senior taxi, díky které si mohou senioři a hendikepovaní za minimální poplatek přivolat taxi službu k dopravě např. k lékaři. Náklady na takovou dopravu dotuje město.  

Tomáš Špinka připomněl potřebu zřízení plnohodnotné základní školy v Turnově II., což by znamenalo přesunutí jedné ze tří základních škol v centru do druhé části města. “Není těžké to provést, není to otázka nemožnosti, ale politické vůle,” řekl předseda turnovské ODS. Již v úvodním slovu zdůraznil neschválenou koncepci sportu nebo skutečnost, že město na své největší záměry v posledních letech nezískalo dotaci a zadlužení městské pokladny vzrostlo na 130 milionů.   

Lukáš Bělohradský jako lídr kandidátky úvodní část věnoval svému představení a pak se obšírněji věnoval již uvedeným nebo novým tématům. Například zlepšení komunikace úřadu s občany, úvaze o změně financování sportu, potřebnosti výstavby nové sportovní haly v Turnově II. nebo zatraktivnění údolí Jizery k rekreačnímu vyžití nejen pro obyvatele Turnova. “Dovolím si malé rýpnutí. Nedávno vyšly Turistické noviny. Na titulní straně je fotografie starosty a místostarostek, a propagace sportovních areálů je až ve vnitřní části. Tak by to být nemělo.” Na otázku, jak chce ODS řešit tolik potřebnou stavbu obchvatu města Lukáš Bělohradský řekl, že realizace je závislá na politické podpoře parlamentu a vlády. O zajištění financování takové stavby je třeba usilovat právě tam. Turnov musí pracovat na zlepšení dopravy novými opatřeními, jako jedno z úspěšných připomněl zobousměrnění Markovy ulice.

Senát je poslední pojistka demokracie

Jedním ze základních poslání senátu ve smyslu poslední pojistky demokracie, což podle kandidáta pro Mladoboleslavsko platí zvláště v současné době, zahájil své představení Raduan Nwelati. Kandidát za ODS do Senátu Parlamentu ČR za obvod č. 38 Mladá  Boleslav působí ve třetím volebním období jako primátor Mladé Boleslavi, zkušenosti před převzetím funkce získával čtyři roky jako opoziční zastupitel. Je mu 52 let a původní profesí je lékař. Jako prioritu pro působení v senátu si předsevzal prosazování zjednodušení legislativy. Již v současné době sestavuje tým právníků, kteří mají připravovat předlohy pro návrhy změn zákonů. Chce pomáhat starostům měst a obcí nejen s možnostmi získávání dotací. Právě v případě dotací byl překvapen, že je Turnov nečerpá ve větší míře a dodal, že Boleslav čerpala v tomto volebním období 1,5 miliardy například na bazén, cyklostezky nebo zateplení škol. “Turnov je tak významným městem, že si zaslouží být městem okresním. To je hlavní téma Turnova, které chci prosazovat,” řekl Raduan Nwelati. Svoji podporu v případě zvolení přislíbil také při prosazování a financování stavby obchvatu města. 

Kandidátní listina Očanské demokratické strany pro volby do zastupitelstva města Turnov ve dnech 5. a 6. října 2018    

1. Lukáš Bělohradský, lídr kandidátky, 39 let, podnikatel, ředitel Spolku absolventů a přátel Obchodní akademie a hotelové školy Turnov z.ú., (ODS). 2. Ing. Tomáš Špinka, 32 let, vedoucí Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov, (ODS). 3. Ing. Jan Budina, 39 let, obchodní ředitel, sklářství, (bez politické příslušnosti). 4. MUDr. Rostislav Polášek, 52 let, lékař, primář Kardiologického odd., (ODS). 5. Ing. David Pokorný, 34 let, produktový manažer, potravinářství, (ODS). 6. MUDr. Radim Brabec, 41 let, lékař - neurochirurg, (bez politické příslušnosti). 7. Mgr. Jaromír Frič, 57 let, ředitel základní školy, (ODS). 8. Hana Janatková, 54 let, ekonomka, (ODS). 9. Bohumil Kadlec, 54 let, podnikatel, doprava, (bez politické příslušnosti). 10. Mgr. Otakar Špetlík, 64 let, provozní manažer nemocnice Turnov, (ODS). 11. Ing. Jaromír Pekař, 60 let, bývalý místostarosta města Turnov, (ODS). 12. Josef Vojtíšek, 63 let, podnikatel, topenářství, (ODS). 13. Dagmar Brabcová, 67 let, seniorka, bývalá zastupitelka, (ODS). 14. Jan Hemmer, 19 let, student VŠ, (ODS). 15. Mgr. Břetislav Tomeš, 59 let, ředitel ZŠ Přepeře, (bez politické příslušnosti). 16. Mgr. Petr Haken, 55 let, scénárista, dramaturg, (bez politické příslušnosti). 17. Jana Ježková, 49 let, sekretářka nemocnice Turnov, (ODS). 18. Daniela Finkousová, 18 let, studentka gymnázia, (ODS). 19. Tadeáš Matěcha, 21 let, student VŠ, (bez politické příslušnosti). 20. Jiří Kubíček, 74 let, důchodce, (ODS). 21. Pavel Křelina, 57 let, podnikatel, pohřebnictví, (bez politické příslušnosti). 22. Jiří Horák, 42 let, provozní referent, KNL a.s., (ODS). 23. Radim Janatka, 59, správa nemovitostí, (ODS). 24. David Kraus, 40 let, podnikatel, dřevovýroba, (bez politické příslušnosti). 25. Ing. Lucie Kratochvílová, 31 let, ekonomka, (bez politické příslušnosti). 26. Václav Čejka, 56 let, mistr JUTA a.s., (ODS). 27. Mgr. Karel Melichar, 53 let, středoškolský pedagog, (ODS). 

Celý záznam představení volebního programu ODS Turnov do podzimních komunálních voleb najdete zde

(pm) 
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA