TURNOV ZAHÁJIL PROVOZ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

01_kontejner.JPG

Od pátku 31. května jsou v provozu kontejnery na separovaný odpad u Střelnice a u obchodu Billa. První svozy papíru a plastu z nových úložišť proběhly po dvou týdnech. 

Provozování podzemních kontejnerů na tříděný odpad má ve srovnání se sběrnými místy vybavenými svozovými nádobami řadu předností. Šetří místo, jsou estetičtější, v jejich okolí nebývají poházeny odpadky. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací i provozní náklady oproti obvyklým sběrným hnízdům s běžnými sběrnými kontejnery. Přednosti estetické a hygienické ale stále většímu počtu měst stojí “za ty peníze”.

Většinu z celkových nákladů 3,2 milionu na podzemní kontejnery u Střelnice a u Billy pokryla evropská dotace, město se podílí částkou 630 tisíc korun. Součástí zakázky bylo také dodání 10 velkokapacitních kontejnerů pro Turnovské odpadové služby v hodnotě 800 tisíc korun. 

“Podzemní kontejnery zabírají na povrchu málo místa a jsou hezčí. Kvůli velkému objemu kontejnerů je možné snížit četnost svozů a s ohledem na nižší teploty v podzemí je minimalizován i zápach,” popisuje výhody podzemních kontejnerů místostarostka Jana Svobodová. Nezastírá ale ani vyšší náklady.

Odvoz separovaného odpadu z předchozích nádob u Billy a Střelnice, při intenzitě svozu papír, plast 2x týdně a sklo 12x ročně, stál 108 tisíc korun. Odvoz velkoobjemových podzemních kontejnerů z uvedených stanovišť, při předpokládané intenzitě papír, plast 1x týdně a sklo 1x měsíčně, přijde na 261 tisíc korun. Očekávané náklady na obsluhu podzemních kontejnerů budou ročně o více než 150 tisíc vyšší, tedy téměř 2,5x dražší, než dosud. 

Svoz bude dražší především proto, že u velkoobjemových podzemních kontejnerů není možné papír, plast a tetrapakové obaly při vysypání do nákladního vozu lisovat, jak je tomu při svozu běžných kontejnerů. Zvýšená cena je daní za výše uvedené přednosti podzemních sběrných nádob.                                                               

Pozemní kontejnery na svoz separovaného odpadu byly v Turnově uvedeny do provozu 31. května.

Stav sběrného místa u Billy před instalací podzemních kontejnerů. 

(pm)
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE