TURNOV VE STARÉ FOTOGRAFII: Maškovy zahrady

maskovy_zahrady_1.jpg

Soboteckou ulicí bychom ještě v polovině 19. století došli po pár desítkách metrů do polí a luk. Do míst, která byla s různou intenzitou poměrně pravidelně zaplavována. Zásadní proměna nastala v roce 1873, kdy v tomto prostoru majitel turnovské pily Karel Korselt založil zahradnický závod.

Jeho spoluvlastníkem se brzy stal ředitel zahrad knížete Rohana na Sychrově Vojtěch Mašek a pozdější světoznámé zahradnictví se významně rozvíjelo. Po smrti Karla Korselta vedl až do roku 1902 Vojtěch Mašek celý podnik sám. Rodinnou firmu poté řídil jeho syn MUDr. Karel Mašek, který ji dále rozšiřoval – v nedalekých Příšovicích byly založeny další školky a v samotných zahradách byla vystavěna honosná vila (čp. 565). Zahradnickému umění se zde učili pěstitelé z Čech i z celé Evropy. Pojmem se staly okrasné dřeviny všeho druhu – jablko Turnovský granát, Maškova švestka, Maškova jahoda a mnohé další. Rodina Maškova nepůsobila pouze na Turnovsku, ale stála například také u zrodu Botanického ústavu v Průhonicích u Prahy.

Ze své světoznámé proslulosti těžilo zahradnictví či spíše jeho šlechtitelská stanice ještě dlouhou dobu po znárodnění v 50. letech. Bohužel bez další podpory a investic do obnovy a rozvoje státního podniku nastalo období stagnace směřující k nezadržitelnému úpadku celého podniku. Dalším zásahem byl silniční průtah středem města (1988) a další výstavba na těchto kvalitních půdách, jako například areál Technických služeb nebo supermarket.V informačních i reklamních materiálech byl Maškův zahradnický závod uváděn vždy jako první a největší závod svého druhu v celém Rakousku (později v Československé republice). Rozsáhlé zahrady, skleníky a pařeniště dodávaly semena, křoviny a rostliny nejen po celém Rakousku-Uhersku, ale i daleko za hranice, kde zásobovaly zahrady panovníků, šlechty i dalších korporací.

Plocha závodu na konci 20. let 20. století byla 93 korců vlastních pozemků a 10 korců najatých; z toho připadalo 3/4 na školky, palouky, ozdobné parky a 1/4 na květinářské oddělení. Letních pařenišť 45, zimních skleníků 17. Počet úředníků a zahradníků 20, dělníků v zimě 35-40, v létě 90-110. Na mzdě se vyplácelo ročně 450-550 tisíc Kč. Závod trval 53 let. Mnozí z dělníků a zahradníků byli zaměstnáni v závodě i přes 40 let.      

                                                                                   

Mgr. David Marek

            (Se souhlasem autora čerpáno z knihy Davida Marka “Z velkého Turnova.” Foto: Archiv Muzea Českého ráje Turnov) 
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY