TURNOV STÁLE USILUJE O VZNIK NOVÉHO OKRESU

okres_turnov_starosta.JPG

Vládou schválený záměr včlenit Turnov a dalších 20 obcí ORP Turnov do okresu Liberec vyvolává rozdílné reakce. Turnovský starosta na téma budoucnosti ORP Turnov jednal s ministrem vnitra při výjezdním zasedání vlády v Libereckém kraji a ve středu 14. března v Parlmentu ČR.

Pane Hocke, z několika možností k územnímu sjednocení ORP Turnov do jednoho okresu se vláda rozhodla pro připojení k okresu Liberec. Rozhodnutí přišlo v čase, kdy to nikdo nečekal, a z prvních vyjádření dotčených obcí je patrné, že ne všechny jsou s tímto řešením spokojeny. 

“Nejdřív řeknu tři východiska, která v tuto chvíli jako turnovský starosta mám. V první řadě stále usiluji o vznik okresu Turnov. Mám na to usnesení naprosté většiny zastupitelstev obcí, které jsou v ORP Turnov. V podstatě mi nic jiného nezbývá, aby byly všechny obce spokojeny. V ORP Turnov jsou obce v semilském, jabloneckém a libereckém okresu. Zřízení okresu Turnov je nejlepší šance, jak to celé udržet pohromadě, navíc s mandátem většiny dotčených obcí. To je první a podle mého názoru nejlepší varianta.”

Jaké jsou další možnosti?

“Druhá varianta, kterou podporují Semily a zdá se že i Liberecký kraj, je připojení celého území ORP Turnov pod okres Semily a oni by nám do Turnova dali detašovaná pracoviště státní správy ze Semil, které bychom řekli, že tady potřebujeme. U tohoto návrhu je jediný problém: jak ukotvit detašovaná pracoviště do zákonné normy tak, aby nám je jenom neslibovali, ale byla jistota, že tady ta pracoviště skutečně trvale budou. Zatím mi nikdo neodpověděl jak to udělat, nicméně taková vize tady je.

Zdá se, že vládou schválený návrh vás nezaujal.

“Z mého pohledu jako starosty Turnova je to třetí varianta. ORP Turnov by přešlo pod okres Liberec. Navrhuje to ministretsvo vnitra a přiklonila se k tomu i vláda při projednání bodu o dokončení územního členění státu. Ke schválení zařazení ORP Turnov do okresu Liberec došlo především kvůli výsledkům analýzy dojezdových míst. Prvním místem, kam obyvatelé ORP Turnov nejčastěji dojíždí, je Turnov. Druhým nejčastějším dojezdovým místem je Liberec. Na základě toho ministerstvo rozhodlo, že by se mělo jít tímto směrem. Musím ale říct, že to se úplně nelíbí Libereckému kraji který vnímá, že by došlo k oslabení semilského a jilemnického regionu, které patří mezi hospodářsky slabé. A samozřejmě se to nelíbí Semilům. Nejen proto, že kvůli zaměstnanosti mohou rámcově odhadem přijít o 30 úřednických míst.”

Žádné další možnosti se nerýsují?

“Ne, to jsou tři varianty v pořadí, jak teď jsou a jak se o nich bavím. Na výjezdním zasedání vlády jsme měli jednání s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Byli jsme u toho dva, jeden zástupce Turnova, druhý ze Semil. Vysvětlili jsme mu celou tu anabázi a on řekl, že bude ještě jednou prověřena možnost zřízení okresu Turnov. Stejně tak bude prověřena možnost zřízení detašovaných pracovišť státních úřadů pro Semily, působící v Turnově a možnost, jakým způsobem je ukotvit v zákonných normách. My se teď za Turnov především musíme ptát starostů malých obcí co by dělaly, kdyby nebyl zřízen okres Turnov. Požádal jsem, abych starosty obcí mohl nejdříve oslovit já a celou věc s nimi prodiskutovat, pak se asi začne ptát ministerstvo vnitra.”

Jakou prioritu má pro současnou vládu v demisi dokončení územního členění země?

“Pan ministr řekl, že tato zákonná úprava aktuálně není zásadní priorita ministerstva vnitra, k řešení mají více jiných záležitostí. Dokončení územního členění státu ministr Metnar odhaduje za jeden až dva roky.”

Co je tak zásadním problémem pro zřízení okresu Turnov, který většina obcí z ORP vnímá jako nejlepší řešení?

“Jako hlavní argument je uváděno, že bychom byli nejmenším okresem v České republice. Na to my říkáme: Malý, ale náš. Druhá věc jsou peníze. Zřízení posledního okresu Jeseník prý stálo tři miliardy korun. Sám přesně nevím, co se tam za 3 miliardy stalo, ale bylo nám sděleno, že je to tak.”

Na téma okresu Turnov jste se prý sešel i s předsedou České pirátské strany Ivanem Bartošem.

“Ano, ve středu 14. března jsme zavítali do poslenecké sněmovny, kde jsme měli slyšení u předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ivana Bartoše. Byla tam s námi i Deniela Weisová, šéfová turnovských Pirátů. Vše jsme panu Bartošovi vysvětlili a je třeba říci, že pan Bartoš je z Jablonce a je pro náš region blízký. Dohodli jsme se, že my novou situaci projednáme se starosty obcí ORP a on se pokusí zjistit, kolik státní správy v Semilech se skutečně věnuje regionu Turnovska, abychom mohli začít dávat dohromady relevantní ekonomická data o tom, kolik by mohlo stát zřízení okresu Turnov.” 

Podpoří Liberecký kraj vznik okresu Turnov? 

“Hejtman Martin Půta chce, abychom se do dvou, třech měsíců byli schopni dohodnout na společném usnesení. Ideálně by mělo být přijato na zastupitelstvech Turnova, Semil a Libereckého kraje a mělo by říkat, co bychom za region chtěli. V případě shody pak Liberecký kraj bude žádat o zřízení okresu Turnov. Žádost má ale obsahovat i druhou variantu, pokud stát nebude se zřízením nového okresu souhlasit. Panu hejtmanovi jsem také slíbil, že vše projednám se starosty spádových obcí, aby měli šanci se situací seznámit obecní zastupitelstva a měli jsme zpětnou vazbu ze samotného regionu.”

Věříte skutečně, že se podaří vytvořit okres Turnov?

“Věřím. Záleží na ochotě a racionálním uvažování bez emocí. Chci připomenout, jak hodně nám pomohla reforma státní správy v roce 2000, kdy velká většina správních řízení, která byla vedena kraji přešla přímo na ORP Turnov. Je třeba říci, že běžný občan dnes vyřizuje v obci s rozšířenou působností 90% toho, za čím musel v minulosti dojíždět na okresní úřad. Tajně doufám, že starostové se v této chvíli  přikloní spíše ke kvalitě našeho úřadu a servisu, který poskytujeme, a v jednáních o budoucnosti ORP nebude rozhodováno spíše populisticky podle toho, ke kterému okresu obec patří.”

Děkuji za rozhovor

(pm)
Zprávy Turnovska

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE

PROMĚNA DIOPTRY V BYTOVÝ DŮM DOSTÁVÁ KONKRÉTNÍ PODOBU

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TOČENÝM A ČEPOVANÝM PIVEM?