TURNOV SMĚŘUJE KE STAVBĚ NOVÉ KNIHOVNY

02_navrh_umisteni.jpg

Vizualizace z ověřovací studie nové Městské knihovny Turnov a Střediska volného času Žlutá ponorka pod letním kinem ve Skálově ulici. Zákres stavby do fotografie. Čerpáno z podkladů pro jednání zastupitelstva.

Nová knihovna by měla vyrůst ve Skálově ulici na ploše mezi domem Na Sboře a letním kinem a objekt by mohl sloužit zároveň i Žluté ponorce. Po hodinové diskuzi se na tom usnesli zastupitelé. Dnešní dům v Jeronýmově ulici nevyhovuje; není bezbariérový, nemá dostatečné zázemí pro návštěvníky ani prostory pro knihy a kvůli dlouhodobé diskuzi o přemístění se do něj neinvestuje, takže je ve špatném stavu.

Nápady na přesun na Střelnici, do budovy OAHŠ nebo i do budovy č.p. 84 ve Skálově ulici v minulosti nikam nevedly. V poslední době se naopak objevila myšlenka využít bývalého kina v ulici Trávnice. V tom případě by se však nepřidala Žlutá ponorka, která chce objekt se zahradou. Podle propočtů z roku 2010 vychází novostavba knihovny na 35 až 40 milionů bez DPH a ve spojení se střediskem volného času okolo 60 milionů.

K tématu promluvila řada zastupitelů: Daniel Hodík (TOP 09) se domnívá, že knihovna budoucnosti vypadá jinak než jako důchodkyně, která půjčuje knížky. Eva Kordová (NB) se ohradila, že instituce se už dávno proměnila v komunitní centrum. Otakara Špetlíka (ODS) zajímalo, kolik by vynesl prodej nepotřebných objektů knihovny a Žluté ponorky; podle radnice šest až osm milionů korun. Josef Uchytil (TPZ) je nerad, že většina radních nechce prověřit možnost využití bývalého kina v ulici Trávnice, když naproti má vzniknout přístavba divadla.

Starosta Tomáš Hocke (NB) připustil, že diskuze radních byla nelehká. Jaroslav Knížek (ANO) je jasně pro novostavbu ve Skálově ulici a vzhledem k finanční náročnosti by se přiklonil k objektu knihovny bez Žluté ponorky. Podle Petry Houškové (NB) je spojení naopak vhodné a posiluje funkci komunitního centra. Michal Loukota (TOP 09) trval na posouzení starého kina, Jiří Mikula (TOP 09) se vyptával ředitele knihovny, zda žádal o investice do stávající budovy, aby nechátrala, a Petr Soudský (TOP 09) se pozastavil nad tím, že v novém objektu má vzniknout další společenský sál. Podle Evy Kordové jde o prostor pro 60 lidí, který je pro pořady knihovny nezbytný, a poloha ve Skálově ulici je ideální. 

Michal Kříž (ANO) připomněl, že bývalé kino v ulici Trávnice nepatří městu a provoz nové budovy bude vždy úspornější. Hana Maierová upozornila, že kino leží v záplavové oblasti, do jeho přestavby by asi zasahovali památkáři a využití starších budov limituje jejich nosnost. Šárka Červinková (ČSSD) podpořila stavbu nové knihovny, ale jinde než ve Skálově ulici, která je stejně jako celé centrum přetížená. Tomáš Hudec (ČSSD) by pak nechal rozhodnout obyvatele, zda a kde si přejí knihovnu. Pro prověření varianty s kinem se vyslovil také Tomáš Tomsa (nez.), podle Vítězslava Sekaniny (Svobodní) jde jenom o podklady pro budoucí rozhodnutí.

Návrh Michala Loukoty, aby architekti zpracovali studie vč. využití bývalého kina v ulici Trávnice, neuspěl. Podpořilo ho 12 zastupitelů, tři byli proti, 11 se zdrželo. Nakonec tedy vzniknou pouze dvě studie na novostavbu knihovny se Žlutou ponorkou i bez ní. Souhlasilo s tím 17 zastupitelů, jeden byl proti a zdrželo se osm zbylých. Rozhodnutí o nové knihovně bude úkolem pro nové zastupitelstvo, stavba by mohla začít po roce 2020.                                    


Prostor pod letním kinem, kde je navržena stavba nové knihovny ve variantě samostatného objektu, a ve variantě společného objektu městské knihovny a střediska volného času Žlutá ponorka.

Pohled z parku.

(mb)
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE