TURNOV SE ROZLOUČÍ S VÁCLAVEM ŽATEČKOU

vaclav_zatecka.JPG

Akademický malíř a čestný občan Turnova Václav Žatečka zemřel po krátké nemoci 30. ledna. Poslední rozloučení s umělcem, který v mnoha směrech spojil svoji odbornou i uměleckou činnost s Turnovem, proběhne v pátek 9. února od 13 hodin v turnovské smuteční síni. 

Akademický malíř Václav Žatečka se narodil ve Znojmě 7. července 1941, ale svůj život soukromý i profesní spojil s Turnovem.  Krátce po absolutoriu na pražské akademii se v roce 1969 trvale usadil v Turnově. Působil v té době jako učitel výtvarné výchovy v Lidové škole umění v Turnově a Lomnici nad Popelkou, stal se členem výtvarné komise Turnovského kulturního střediska, pod jehož hlavičkou pak uspořádal několik výstav (např. podílel se na výstavě k 700. letům založení Turnova). 

Na spolupráci s ním vzpomínají i turnovští divadelníci, pro které vytvořil výpravu Našich furiantů a pohádky Kráska a medvěd. Roku 1973 se stal pedagogem na turnovské šperkařské SUPŠ, kde vyučoval odborné kreslení a modelování. Se sochařkou Alenou Zetovou až do příchodu generace mladých učitelů na začátku 80. let výtvarně vedli všechna tehdejší oddělení. Podílel se tehdy také na tvorbě kopií žezla a říšského jablka z českých korunovačních klenotů a později též klenotů Pražského Jezulátka pro španělskou Sevillu (1992). O své zkušenosti a znalosti se ochotně dělil také mimo školu jako odborný vedoucí kroužku turnovských amatérských malířů. Přitom samostatně tvořil a vystavoval v Turnově, v Praze, Ostravě, Liberci, Semilech a rodném Znojmě.

Žatečkův  podíl na rozvoji turnovské SUPŠ vzrůstá v roce 1990, kdy se stal poprvé ředitelem školy, jeho ředitelské období pak trvalo do roku 2001. V té době prožívalo české školství čas reorganizací, změn personálních i učebních plánů, zavádění nových předmětů. Pod Žatečkovým vedení se je podařilo provést bez narušení kontinuity a charakteru výuky, která se dokonce rozšířila o nový obor - umělecké odlévání kovů. Také se mu podařilo prosadit citlivou rekonstrukci secesní školní budovy zohledňující její architektonické a dekorativní kvality. V závěru svého funkčního období se podílel na organizační a obsahové přípravě VOŠ pro restaurování kovů. 

Ředitelé turnovské šperkařské školy byli zpravidla také významnými činiteli kulturního a společenského života ve městě,  například Josef Mašek, Antonín Karč nebo Zdeněk Juna, kteří pozvedli a udržovali vysokou úroveň ústavu byť i v nelehkých válečných letech, k tomu samostatně tvořili a kromě toho vedli i bohatý spolkový a veřejný život. K nim můžeme bezesporu přiřadit i Václava Žatečku. Již byla zmíněna jeho součinnost s amatérskými umělci ve městě a okolí. Byl ale také předsedou obnoveného výtvarného sdružení Turnovské dílo a členem pěveckého spolku Musica Fortuna. 

Václav Žatečka dlouhodobě prokazoval svou odbornost a pozitivní vztah k Turnovu a Českému ráji ve výtvarných porotách a jako člen komise pro městskou památkovou zónu. V novodobých dějinách našeho města bychom jistě našli další podobně zdatné a obětavé pedagogy nebo uznávané výtvarné umělce. Málokterý z nich však dokázal spojit svou odbornou a uměleckou činnost s aktivním přístupem k věcem veřejným v takové míře, jako právě Václav Žatečka.

PhDr. Miroslav Cogan

 Zprávy Turnovska

KLENOTNICE TURNOVSKÉHO MUZEA PŘEDSTAVÍ JEDINEČNOU EXPOZICI

INFORMAČNÍ CENTRUM VYDALO DALŠÍ ROČNÍK TURISTICKÝCH NOVIN

RADNICE PŘIPRAVUJE NOVÁ MÍSTA PRO ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI

BETONOVÝ BAZÉNEK NAHRADÍ SOUSTAVA VODOTRYSKŮ