TURNOV SE ROZLOUČÍ S JOSEFEM KUNETKOU

01_kunetka.JPG

V pondělí 1. října večer ve věku 87 let zemřel první polistopadový místostarosta a čestný občan města Turnova Josef Kunetka. Poslední rozloučení proběhne v pondělí 8. října ve 13 hodin v kostele Narození Panny Marie.  

Josef Kunetka se narodil 15. ledna 1931 v Troskovicích v rodině nadlesního a v myslivně prožil celé dětství. Z toho vyplýval jeho celoživotní patriotismus a sounáležitost s Českým rájem.

Svého vzdělání dosáhl na měšťanské škole v Rovensku pod Troskami a pak studiem Obchodní akademie v Turnově. Od roku 1960 do roku 1973 pracoval v tehdejším národním podniku Brusírny kamenů v Jablonci nad Nisou a pak v Preciose Turnov jako ekonom. Odtud musel z důvodu normalizačních čistek odejít. Pak byl zaměstnán v JZD Rakousy a JZD Mírová jako skladník a zásobovač až roku 1990.

Události koncem roku 1989 jej vynesly za Občanské fórum do funkce místostarosty a člena Rady města Turnova, kterou vykonával do roku 1993. Hned po samotové revoluci se pustil s urputností sobě vlastní do odsunu posádky Sovětské armády z města a Turnov se tak stal jedním z prvních míst v republice, odkud okupanti odešli. 

Od roku 1993 byl v důchodu, přesto v letech 1998 – 2010 zastával funkci zastupitele. Kromě jiného byl také oddávajícím, před kterým bylo uzavřeno více než 1000 sňatků.

Josef Kunetka byl celý život aktivní sportovec – volejbalista. Především však občanský aktivista. Nejvýrazněji se věnoval dodnes nedořešené restituční kauze šlechtického rodu Walderode. Angažoval se však i v záležitosti trasování R35 přes Český ráj, vedení odlehčovací komunikace, organizoval petice, podílel se na zakládání osadních výborů. Znám byl jako neúnavný diskutér a organizátor Hyde Parků a kulatých stolů k nejrůznějším tématům, zejména dopravní problematice města i okolí. Několik let byl předsedou Spolku rodáků a přátel Turnova. Po celou dobu jeho aktivního politického života se na něj mohl kdokoliv obrátit se svým problémem a měl jistotu, že bude vyslechnut a jeho problém se začne řešit.

Ne každý s Josefem Kunetkou ve všem souhlasil, přesto si získával respekt obhajobou svých argumentů, za svým názorem si vždy stál.

Čestné občanstní města Turnova bylo Josefovi Kunetkovi za jeho celoživotní občanskou angažovanost uděleno 28. října 2013.

(Vzpomínka na Josefa Kunetku vychází z textu, předneseném na slavnostním večeru při udělení čestného občanství).
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI