TURNOV SE PŘIPRAVUJE NA PŘIJÍMÁNÍ DVOULETÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

skolka.JPG

Ilustrační foto z turnovské mateřské školy.

Od roku 2020 budou mít rodiče dvouletých dětí právo na přijetí svých potomků do mateřské školy. Rozhodla o tom loňská novela školského zákona, kdy budou muset mít mateřské školy se třemi třídami kapacitu pro děti od dvou let.

Na novou povinnost se připravuje také Turnov spravující osm mateřských škol, z nichž mají tři třídy čtyři školky a přijetí dvouletých dětí musí podle nařízení zákona od roku 2020 zajistit. Jedná se o MŠ Na Zelené cestě, Sluníčko, Zámeček a 28. října. Ve dvou největších školkách - Na Zelené cestě a v ulici Kosmonautů (Sluníčko)  - je připravováno zřízení samostatných tříd pro dvouleté děti. “Ve školce na Zelené cestě řešíme v rámci projektu úpravy bytu, který chceme přebudovat na samostatné oddělení pro dvouleté děti, v ulici Kosmonautů mají potřebné prostory vzniknout v rámci plánované nástavby. Na Zámečku v Bezručově ulici a v ulici 28. října musíme nařízení státu řešit spojením dětí od 2 do 7 let”, popsala místostarostka Petra Houšková.
Zřízení nových prostor pro nejmladší děti musí mimo jiné splňovat další nařízení, například nesmí být umístěno v patře či naopak v suterénu budovy. Musí být zajištěno, aby si dvouleté děti nehrály s hračkami pro děti tříleté.

Vedení města nové nařízení o povinném umístění dvouletých dětí v mateřských školách nepovažuje za šťastné. “Tajně doufáme, že vláda tento zákon zruší nebo alespoň upraví, ale v této situaci nám nezbývá nic jiného, než celý proces nastartovat, jelikož od roku 2020 tuto povinnost naplnit musíme”, řekl na tiskovce města starosta Tomáš Hocke. 

Zda umístit dvouleté dítě do mateřské školy je věc diskutabilní. Někdo zastává názor, že takto staré dítě do mateřské školy nepatří, druhý s tím nemá problém. “Mateřské školy jsou vzdělávací zařízení, dvouleté děti vzdělávat dle vzdělávacího plánu je nereálné. Jsou v režimu péče, kdy si osvojují základní návyky, “sdělila postoj k přijímání dvouletých dětí místostarostka Petra Houšková.

Jasně vyhraněný názor na tuto problematiku má také ředitelka MŠ a ZŠ Sluníčko Dagmar Rakoušová: “Dvouleté dítě patří k mamince. Potřebuje osobu, která se jí bude plně věnovat, aby bylo citově uspokojené. Pokud dojde k zařazení dvouletých dětí do kolektivu, budou citově strádat.”            

(red)
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU