TURNOV PŘIPRAVUJE ROZŠÍŘENÍ CENTRÁLNÍHO PARKOVIŠTĚ

01_parkoviste.JPG

Centrální parkoviště Na Lukách bude rozděleno na tři oddělené plochy. Počet bezplatných parkovacích míst se oproti původnímu stavu zvýší.

Hojně využívané centrální parkoviště Na Lukách prochází výraznou proměnou. Hlavní plocha určená k bezplatnému odstavení vozu v blízkosti centra už není celistvím prostorem. Ne přesně, ale pro popis jednodušeji, ji rozdělme na tři třetiny. První ve směru od firmy Crytur patří městu. Zde se nic nemění, jen už není možné projet ve směru k Lukám.

Prostřední část vlastní soukromí majitelé. Dosud zde městu bezplatně umožňovali provozovat parkoviště, ale nadále se rozhodli svůj pozemek využívat pro vlastní potřeby. Tato plocha už je uzavřena.

Třetí část parkovací plochy ve směru k Lukám patří dalšímu soukromému vlastníkovi. Ten ale prozatím souhlasí s tím, aby jeho pozemek k provozování parkoviště nadále využívalo město. Radnice, usilující o zachování dostatečné plochy k bezplatnému parkování v blízkosti centra musí řešit náhradu za scházející místa.

Navýšení počtu parkovacích míst město zajistí změnou smlouvy s autobusovým dopravcem Bus Line, který uvolní část od města pronajého autobusového nádraží v prostoru tří nástupních ostrůvků směrem k centrálnímu parkovišti. Za téměř 1,5 milionu s DPH zde firma EUROVIA odstraní nástupní ostrůvky a do konce října zřídí třetí oddělenou část centrálního parkoviště pro osobní auta. 

Plánováno je odstranění čerpací stanice, která se nachází v části prostoru plánovaných nových parkovacích míst. Pro její zrušení se vyslovil starosta Tomáš Hocke už v milosti se zdůvodněním, že se nachází v aktivní záplavové zóně, což přináší riziko ekologické havárie. Společnost Bus Line ale žádá o zachování čerpací stanice, tímto bodem se bude zabývat rada města.

Příjezdy na oddělené bezplatné parkovací plochy centrálního parkoviště Na Lukách jsou vyznačeny dopravním značením. Po dokončení třetí části s 85 novými parkovacími místy v prostoru autobusového nádraží se celková kapacita centrálního parkoviště oproti původnímu stavu zvýší zhruba o 30 míst.   

Další parkovací místa mohou už teď řidiči využívat podél příjezdové silnice Na Luka.  

Žlutě vyznačené plochy vyznačují podobu centrálního parkoviště po úpravě části autobusového nádraží.

Další parkovací místa budou zřízena v prostoru tří nástupních ostrůvků na autobusovém nádraží ve směru k parkovišti.

(pm)
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU