TURNOV PŘIPRAVUJE NOVÝ SYSTÉM SVOZU ODPADU

04-odpady-j.JPG

Pytlový sběr tříděného odpadu s finanční motivací skončí 31. října. 

Základní změnou proti současnosti bude snížení četnosti svozu netříděného komunálního odpadu – po dvou týdnech. Naproti tomu město nabídne lepší podmínky pro třídění, spočívající v poskytnutí nových nádob k domům a rozšířením sběrných míst na sídlištích. Výše poplatku za odpady se minimálně v období zavedení nového systému nezvýší. Na otázky Turnovska odpovídá místostarostka Jana Svobodová, v jejíž gesci je odpadové hospodářství města. 

Nový odpadový systém vejde v platnost letos od 1. listopadu?
“Nový systém odpadů v Turnově by měl začít fungovat nejdříve před koncem roku 2021. Přesný termín v tuto chvíli nevíme, protože je závislý na výběrovém řízení na dodavatele nádob, termínu dodání nádob a podobně. Přesný termín budeme znát až za několik měsíců, občany budeme včas informovat.“

Součástí systému je snížení četnosti svozu netříděného odpadu. Dotkne se to i lidí, kteří nebudou mít zájem o odebrání nových nádob na tříděný odpad?  
“Nový systém nabídne občanům možnost zapůjčení nádob na tříděný odpad k domu. Tímto krokem chceme zajistit lepší komfort v třídění. Zavedení snížené frekvence svozu směsného komunálního odpadu jednou za 14 dní bude platit pro všechny a nebude závislé na tom, jestli si občané nádoby zapůjčí. Pokud občané nebudou mít zájem o zapůjčení nádob k domům, budou moci využívat sběrných míst tříděného odpadu ve městě nebo budou moci odvážet tříděný odpad do sběrného dvora na Vesecku.“ 

Přepokládá město v následujícím roce 2022 finanční zvýhodnění pro ty, kdo se k systému “door to door” připojí?
“Nový systém nepočítá s žádným finančním zvýhodněním. Věříme, že většina občanů netřídí jen díky slevám na poplatku.“

Současný pytlový sběr s finanční motivací bude zrušen od letošního listopadu. Účastníkům tohoto motivačního programu bude sleva promítnuta v poplatku na rok 2022?
“Pytlový sběr s finanční motivací bude probíhat pouze do konce října a sleva bude promítnuta do platby poplatku v roce 2022.“

Kolik nových sběrných nádob na tříděný odpad v rámci nového systému město nakoupí a kdy mají být dodány?
“Město Turnov nakoupí celkem 4490 nádob o objemu 240 litrů (papír a plasty), 1168 nádob o objemu 240 litrů na bioodpad, 45 nádob o objemu 660 litrů na bioodpad od sídlišť, 95 kontejnerů o objemu 1100 litrů na nápojové kartony, 25 kontejnerů o objemu 1100 litrů na kovy. Termín dodání zatím nevíme, protože bude záležet na průběhu výběrového řízení.“

Ve kterých městech tento systém svozu netříděného odpadu po dvou týdnech dobře funguje?
“Od letošního roku je tento svoz zaveden v Mnichově Hradišti. Ke stejnému kroku se během letošního roku připravuje Jilemnice. Město Jičín má svoz jednou za 14 dnů zaveden již od léta 2019 a týká se to lokalit, kde nabízí zapůjčení nádob na tříděný odpad k domům. Zkušenosti jsme konzultovali v Židlochovicích, kde mají svoz jednou za 3 týdny. Také tam začínali se svozem jednou za 14 dní a svoz komunálního odpadu funguje bez problémů.“                                                                                       

Děkuji za rozhovor, (pm)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK