TURNOV POSTAVÍ DOMOV PRO POSTIŽENÉ ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ

alzheimer_centrum.jpg

Barák na odstřel. Na místě bytového domu čp. 1001 a 1002 bude vystavěno nové Alzheimer centrum.        
Jaké jsou aktuální perspektivy zdejších obyvatel s pokročilým stádiem Alzheimerovy nemoci? V nejlepším případě rodina zajistí nepřetržitou péči a dohled, což je v delším časovém období výjimečné nejen kvůli ztrátě pracovního místa některého z rodinných příslušníků. Dalšími možnostmi jsou umístění v Psychiatrické léčebně Kosmonosy nebo v některém ze soukromých specializovaných center ve vzdálenosti desítek kilometrů, kde je nezbytné hradit vysoké poplatky na provoz. Turnov se rozhodl vystavět v sousedství Domova důchodců Pohoda vlastní Alzheimer centrum, které s kapacitou 24 míst přijme alespoň část touto nemocí trpících lidí. Kvůli finanční náročnosti se ale celý záměr stal reálným až po získání dotace. Odhadované náklady jsou 41,1 milionu, z nichž více než 31 milionů zaplatí ministerstvo práce a sociálních věcí.

“Původně jsme Alzheimer centrum chtěli stavět ve vnitrobloku Domova důchodců Pohoda. Byli jsme si ale vědomi, že tím zastavíme téměř veškerý vnitřní prostor zeleně. Vhodné řešení později nabízela myšlenka vystavět nový areál na místě městského bytového domu 1001 a 1002 v ulici 5. května,” popsal posun úvah i prostoru k výstavbě Alzheimer centra turnovský starosta Tomáš Hocke. To přineslo zásadní změnu žádající řešení nových situací, projednání v radě města, zastupitelstvu i u poskytovatele dotace.

S aktuálně schválenou demolicí městského bytového domu bytostně souvisí otázka, kam s nájemníky. “Část bytového domu je už v současné době volná. Někteří nájemníci jsou v pokročilejším věku a těm bychom chtěli nabídnout přestěhování do penzionu důchodců. Jsou tam také někteří dlouhodobí neplatiči, s těmi se úplně dohodnout nechceme. Ale nikdo z tohoto bytového domu neskončí na ulici,” odpověděl na dotaz starosta Tomáš Hocke.

Podmínkou čerpání dotace na stavbu Alzheimer centra je splnění záměru do konce prosince 2020, což není mnoho času. Základní studie je zpracována a příští měsíc (únor 2018) radnice vypíše výběrové řízení na projektanta stavby. Do konce letošního roku se musí stihnout všechny stupně projektové dokumentace až po stavební povolení. Výběrové řízení na dodavele stavby je plánováno od února do května příštího roku a se zahájením stavby se počítá v červenci 2019. Hotovo má být v srpnu 2020 a nové Alzheimer centrum musí být v provozu v prosinci 2020. Do uvedeného časového harmonogramu, který na první pohled může působit jednoduše, se musí zvládnout stěhování nájemníků, demolice bytového domu atd.

Alzheimer centrum bude stavěno jako jednopodlažní objekt propojený s DD Pohoda, který svému účelu musí sloužit minimálně deset let. Do budoucna se ale počítá s přístavbou dalších dvou pater s více než dvaceti bezbariérovými byty 1+KK (cca 30 m2) a odděleným vchodem pro seniory. 

Nového využití se dočká také atraktivní pozemek s plechovými garážemi pod bytovým domem. V budoucnoti tady město počítá se stavbou bytového domu.

K vlastnímu fungování a službám plánovaného Alzheimer centra se vrátíme v některém z dalších textů.


Navržená podoba Alzheimer centra na místě dnešního bytového domu v ulici 5. května.


Navržená podoba Alzheimer centra s plánovanou nástavbou dalších dvou pater s byty pro seniory.

(pm)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA