TURNOV PO KORONAVIRU

foto_starosta.JPG

I když Turnov nepatří v počtu nakažených novým koronavirem mezi ohrožená města, dopady pandemie si vyberou svoji daň také zde. Jak vidí Turnov po koronaviru starosta Tomáš Hocke?

“Významně budeme postiženi ekonomicky, protože dojde k zásadnímu snížení daňových příjmů. Připravuji první kroky směřující k dosažení pokud možno vyrovnaného rozpočtu města.”

Jaký je váš odhad propadu příjmů do městské pokladny?

“Sleduji různé predikce  a v této chvíli hledám zhruba 20 - 40 milionů korun, které bych v rozpočtu rád ušetřil. Není to jednoduché. Rada města na jednání 1. dubna přijala první opatření, které příspěvkovým a obchodním organizacím města, s výjimkou Zdravotně sociálních služeb, bere z provozních příspěvků zhruba 7 %. Na to naváží další rozpočtová opatření. Předkládat je budu na dubnovém zastupitelstvu, kde bych rád dosáhl prvního seškrtání výdajů o 10%.

V jakých kapitolách chcete ušetřit?   

“Škrty se nebudou dotýkat věcí, které jsou závazkové. To znamená platné smlouvy, zahájené stavby. Snažím se, aby se opatření plánovaných investic dotkly co nejméně. Předpokládám, že budeme krátit dosud nevyplacené dotační fondy a bavit se budeme i o některých vyplacených. Jestli není nějaká cesta, aby se alespoň část peněz do města vrátila, což se především týká dotací do sportu.

Méně peněz bude určitě i v příštím roce.

“Ano. I když se zatím jedná o odhady z různých prohlášení vládních činitelů, ekonomů a zástupců bank, snížení příjmů se bude opakovat také příští rok a jenom se ukáže - pravděpodobně už na podzim, jak složitá ekonomická prognóza to bude. Nejvíce o tom rozhodne, zda a jak rychle se podaří nastarovat nazpátek ekonomiku.

Předpokládáte odložení velkých plánovaných investic, například stavbu nové knihovny nebo rekonstrukci divadla?

“O střednědobém výhledu rozpočtu bude složitější diskuze a u velkých akcí, které stojí před námi, to bude velmi těžká záležitost. Dosud jsme byli ve fázi, kdy nám přijmy rostly a vždycky to dopadlo lépe, než jsme očekávali. Teď budeme první rok, dva, více šetřit. U velkých akcí  - divadlo, knihovna, nákup Koňského trhu nebo jiných důležitých pozemků, bude složitější rozhodování, těžší hledání politického konsenzu. Na druhou stranu ty drobnější věci by měly pokračovat dál, stejně jako projekty kofinancované z dotačních prostředků.”

Jak vnímáte aktuální situaci zdejších malých firem a živnostníků, které omezují vládní nařízení?

“Samozřejmě vnímám problém živnostníků a lidí, kteří nemají velké finanční rezervy na své podnikání. Stejně jako jiným starostům a hejtmanům se mi nelíbí, že vláda nechce otevřít malé živnosti a otevírá velké řetězce, kde se dá koupit všechno. A můžeme se bavit o tom, jakým způsobem jsou dodržována hygienická opatření a předepsané odstupy. Kdo viděl záběry z hobby marketů, které byly otevřeny před Velikonočními svátky, tak se musel jenom usmívat.”

Hodně se diskutuje také nad dobrovolným nástupem dětí do škol.

“Tajně jsem doufal, že děti ještě do školy přijdou ne dobrovolně, ale normálně. Na jedné straně je akcentováno samotné nebezpečí, na druhé straně nejsou přijata opatření, která by účinně bránila srocování  lidí. Velká svoboda pohybu je vidět zvláště o víkendech. Naproti tomu jsou zavřené školy a živnosti.”

Nebo uzavřená parkoviště v Českém ráji a bez omezení otevřená parkoviště marketů.

“Myslím si, že některá opatření jsou velmi protichůdná, z jednoho extrému do druhého. Příkladem je, že krizový štáb nejdříve mluvil jen o tom, že se musíme chránit. Od určité doby se ale pak začalo mluvit o tom, že společnost má být promořena. To je velmi zásadní posun.”

Myslíte si, že současná situace může Turnovu do budoucnosti přinést také něco dobrého?

“Některé věci, které jsme mohli vidět v rámci krize, například bezesporu super nasazení co se týče šití roušek, pomoci, kdy se lidé nabízeli jako dobrovolníci v různých segmentech činnosti, ať šlo o dezinfekce, roznášku jídla nebo léků. Uvidíme, jesti to ve společnosti zůstane. Mylím si, že po této krizi si více lidí uvědomí, že je něco nad náma. Zatím se mnoho lidí pohybovalo jen v kruhu domácnosti, rodiny, zaměstnání, mezi tím se točily peníze a styl života, který byl relativně bezstarostný. Teď přichází něco, co nás ohrožuje a jen do určité míry to dokážeme ovlivnit. Mohlo by to přispět k tomu, že si lidé začnou uvědomovat, že každý okamžik, který tady jsme, bychom měli nějakým způsobem prožít a ne ho jenom zkonzumovat. To by se mohlo povést.”                                                                                    

Děkuji za rozhovor
(pm)                  
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA