TURNOV PLÁNUJE PROMĚNU KOŇSKÉHO TRHU V OBYTNOU ČTVRŤ

01-city-upgrade-turnov-koncept-uzemni-studie-cu-17-j.jpg

Koňský trh jako bydlení v zeleni. Město skupuje pozemky, části chybí.

Na místě parkoviště u baťovny, tam, kde dříve narození pamatují pivovar, stojí opět domy. Blokem budov se službami, kancelářemi a byty se vstupuje do nové čtvrti, druhého centra Turnova.

Vize architektů a urbanistů je v ostrém kontrastu s tím, jak území svírané Soboteckou a Palackého ulicí, respektive Jizerou a Stebenkou vypadá. Pila se skládkami dřeva, několik starých hal a fabrik, místo masny březový háj, který přikrývá stejnojmennou zastávku i kopec sutě u Stebenky. „V této části města se 30 let nic zásadního neděje, jde o pozemky, které jsou velmi neutěšené, a často jsme oprávněně kritizováni občany, že město nevstupuje více do vlastnických vazeb,“ připustil starosta Tomáš Hocke (NB).

Pojďme ale v plánech dál. Zmíněný nárožní blok uzavírá parkovací dům, přístupný stejně jako celá čtvrť novým vjezdem ze Sobotecké vedle dnešní pekárny. Podél nové ulice stojí na jedné straně tří- až čtyřpodlažní pavlačové domy a na druhé nižší se soukromějším bydlením.

Industriální objekt pily prochází proměnou, konverzí, sídlí v něm mateřská škola, která už dnes ve středu města chybí a i kvůli připravované stavbě bytů bude potřeba ještě více. Před ní vzniká malé náměstí.

A dál směrem k Jizeře se rozprostírá park, sad s rozhlednou, odkud jsou vidět kostelní věže a další turnovské dominanty, a vodní nádrž a příkop. Voda a zeleň hrají v této vizi vůbec velkou roli.

Stvořil ji City Upgrade, vítěz soutěže o urbanistické řešení Koňského trhu, ve které město oslovilo loni v červnu desítku studií a letos získalo tři návrhy.

„Vytváříme novou kvalitu toho místa, a to bydlení v zeleni v blízkosti centra města,“ řekla Anita Prokešová, spoluautorka návrhu, když ho už 4. dubna představovala za City Upgrade zastupitelům v kině Sféra. Atelier se sídlem v Červeném Kostelci a s pražskou kanceláří se zaměřuje právě na podobné rozvojové strategie a plány veřejných prostor, tedy vylepšování měst. „Bylo to opravdu velmi zajímavé zadání, místo má obrovský potenciál a bavilo nás to řešit,“ dodala.

Potenciál vidí hlavně v bydlení. Obchody a kanceláře jsou v návrhu také, ale v menšině. „Nechceme konkurovat, nechceme oslabit hlavní náměstí a obchodní ulice, které z něj vedou,“ zdůraznila Anita Prokešová. V číslech: vzniknout tu může 72 malometrážních a 103 standardních bytů. A v návrhu je celkem 352 parkovacích míst všech typů.

Na předposlední schůzi před volbami 18. srpna ho schválili i zastupitelé. City Upgrade teď připraví podrobnější plány.

Jednání ale taky ukázalo, že vybrat vizi byla méně komplikovaná část záměru. Jeho naplnění, nebo postupné naplňování, potrvá roky a možná i desítky let a klíčem k tomu budou – pozemky. Hlavně jejich vlastnictví.

Už v roce 2020 město koupilo za 35 milionů korun areál pily, která v něm zůstává pět let v nájmu. A loni pořídilo za 2,2 milionu parkoviště u Malé Jizery.

Na srpnovém zasedání zastupitelé rozhodovali o dalším velkém obchodu – odkupu areálu firmy Keri, tedy 11 tisíc m2 pozemků s budovami na břehu Jizery v zadní části Koňského trhu za 42,5 milionu korun.

Během skoro půldruhé hodiny se přeli hlavně o výhodnosti transakce – ekonomické i načasováním. Město bude čelit v příštím roce bezprecedentnímu zdražení energií. (Píšeme o tom na jiném místě.)

Opozice vyčetla starostovi, že byl moc mírný, když firmě rovnou nabídl stejné podmínky jako pile. „Říkal jste, že jste o té ceně nelicitoval. To mě zaráží,“ konstatoval Lukáš Bělohradský (ODS). „Tento objekt je mezi podnikateli k mání už několik let, a nikdo ho nekoupil ani za nižší cenu, než za jakou ho chcete koupit vy,“ doplnil s tím, že nezpochybňuje plán využít Koňský trh a proměnit. Mělo by o tom ale rozhodnout až nové zastupitelstvo a za lepších podmínek.

Michal Kříž (ANO) upozornil, že město svým přístupem navyšuje ceny pozemků v Turnově. Areál Keri kupuje za 42,5 milionu, i když znalec ho ocenil jen na 37,1 milionu, a platí tak už skoro čtyři tisíce korun za metr čtvereční. „Nemylme se, že kupujeme pozemek za 42 milionů, ale kupujeme ho skoro za 60... Protože my ty peníze prostě nemáme, my si je půjčujeme, a když budeme splácet, tak bychom k tomu měli připočítat i úroky,“ připomněl.

Podle Ivana Kunetky (PROTO) ale jde o „unikátní prostor pro rozvoj města“. „Měli jsme možnost ovlivnit, jak bude ten prostor vypadat, nákupem pily a udělali jsme to. Bylo to odvážné rozhodnutí a dobré rozhodnutí a totéž si myslím o areálu Keri,“ souhlasila Daniela Weissová (Piráti).

„Jde o to, co chcete předat dalším generacím a jestli chcete mít centrum, kde budou bydlet lidé – a nebo jestli prostě počkáme,“ naléhal starosta Tomáš Hocke (NB). „Jenom s dostatečným množstvím pozemků jsme schopní tuto část města kultivovat a posouvat dál.“

A jeho názor zvítězil. Pro nákup pozemků hlasovalo na žádost opozice po jménech 18 zastupitelů, dalších šest přítomných bylo proti.

Keri podniká podle profilu na svém webu v oblasti automatizace a robotizace výroby a konstrukce měřidel. Areál na Koňském trhu jí patří od roku 2012, i když ho užívá déle, a ještě sedm let v něm zůstane v nájmu, tedy do roku 2029. Bude za něj platit městu nájemné 1,9 milionu ročně + DPH navyšované o inflaci, částku odpovídající úrokům z úvěru, kterým město koupi financuje. Kvůli asi 25milionovému provoznímu úvěru Keri, svázanému s areálem, město složí kupní cenu do úschovy u Komerční banky, která po vypořádání závazku uvolní zbytek peněz společnosti. 

Nemusela by to být poslední městská akvizice v oblasti. Podle starosty se otevírá možnost získat také sousední Shořalý mlýn s vodní elektrárnou, ale detaily ještě nebyly známé.

V minulosti Turnov zkoušel ovládnout i hlavní část Koňského trhu – území bývalé masny, dnes už popisovaný březový lesík. Developer tady chtěl po roce 2000 stavět nákupní centrum, ale z plánů sešlo. Donedávna pozemky patřily pražské společnosti Bluebee, která je podle starosty nabízela za 72 milionů i s dluhem na Kypru; v červenci podle něj změnily majitele. Podle katastru nemovitostí přešly pod firmu Upatta z Prahy, za kterou stojí v obchodním rejstříku tamější společnost Dostav a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy František Chaloupecký. O jejích záměrech s plochou, na které by podle právě schválené koncepce měla vzniknout značná část bydlení na Koňském trhu, se zatím nic neví.


Vítězná studie City Upgrade
Hlavní myšlenkou návrhu je prolínání a propojení: města s krajinou a industriální zástavby s novou architekturou. Místo parkoviště u baťovny stojí nárožní blok s parkovacím domem, pila se mění na školku, která v centru chybí, a před ní vzniká menší náměstí. Souběžně se Soboteckou vede obytná ulice s pavlačovými domy i individuálním bydlením, kolmo na ni pěší stezka s vodním kanálem až k továrně u Jizery přebudované na lofty. Blízko řeky roste sad s rozhlednou a rybníkem, po nových cestách a lávkách prochází Greenway Jizera a lze dojít až do Maškovy zahrady.Šépka architekti
Přišli s návrhem, který doporučuje zastavět parkoviště u baťovny i proluky v Sobotecké ulici, ale velký prostor jinak přenechává zeleni. Do ní umisťuje několik samostatně stojících budov firem odolných povodním, například se stáním pro auta v průtočném přízemí, a na místě pily nechává vyrůst parkovací dům; původní industriální objekty naopak odstraňuje. Nábřeží s hudebním klubem a skateparkem má sloužit kultuře a sportu, území má být co nejvíc zelené a prostupné, a to i stezkou přímo podél Jizery.Ateliér DVĚ
Navrhl novou ulici, která v oblouku od baťovny k Magicu navazuje na historické centrum. Autorky ji vidí jako pobytovou, se širokými chodníky, alejí a cyklostezkou, s jednosměrným provozem aut od centra ven a sníženou rychlostí. Lemují ji bloky domů s administrativou, službami a byty, zčásti vyvýšené kvůli povodním. V záplavovém území je park a náplavce u Jizery dominuje nová stavba pro kulturní nebo rekreační účely. Vzniknout by mohla řada stezek pro pěší a cyklisty a u Stebenky parkovací dům.Koňským trhem krok za krokem
27. 8. 2020 | Zastupitelé schválili koupi areálu pily za 35 milionů korun.

27. 5. 2021 | Město kupuje za 2,2 milionu parkoviště u Malé Jizery.

25. 6. 2021 | Zadání urbanistické studie, radní chtějí hlavně bydlení v zeleni.

19. 10. 2021 | Vedení Turnova zahájilo jednání se společností Keri.

4. 4. 2022 | Urbanisté představili možné budoucí podoby Koňského trhu.

18. 8. 2022 | Zastupitelé vybrali návrh atelieru City Upgrade a současně odsouhlasili nákup areálu Keri za 42,5 milionu korun.
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK