Turnov letos investoval do dětských hřišť a jejich okolí 15 milionů korun

delnicka_2.JPG

Děti z Mateřské školy Bezručova přestřihly pásku u nového hřiště.

14. září bylo předáno veřejnosti poslední nové dětské hřiště v Dělnické ulici na Daliměřicích.

Za deštivého počasí se stříhání pásky chopily děti z Mateřské školy Bezručova, které před slavnostním aktem potěšily přítomné svým vystoupením. V letošním roce je to uzavření investic do dětských hřišť. 

Rozšíření hřiště v Dělnické ulici bylo první městskou investicí v rámci tzv. participativního rozpočtu, kde o využití stanovené částky rozhoduje veřejnost hlasováním. Vyhrazenou částku 200 tisíc korun město navýšilo o dalších 100 tisíc na zajištění kvalitních dopadových ploch. “S lidmi v dělnické ulici byla fajn spolupráce, společně jsme řešili finální úpravy, například umístění laviček, mají vztah k tomuto místu”, uvedla místostarostka Petra Houšková.

Investice do veřejných hřišť pro děti v tomto roce dosáhly 15 milionů korun. Prvním je hřiště Drak v Turnově II u Základní školy Alešova, dále hřiště pro starší děti s lanovými prvky v centrálním parku u letního kina, hřiště pro menší děti v Metelkových sadech včetně rozsáhlých úprav vstupní části parku, jako poslední bylo veřejnosti předáno dětské hřiště v Dělnické ulici. “Investice do areálů pro děti byly větší než obvykle. Stará nevyhovující hřiště jsou odstraněna, současná splňují všechna bezpečnostní kritéria včetně dopadových ploch a pravidelných kontrol”, dodala Houšková.(pm)
 

 
Zprávy Turnovska

KLENOTNICE TURNOVSKÉHO MUZEA PŘEDSTAVÍ JEDINEČNOU EXPOZICI

INFORMAČNÍ CENTRUM VYDALO DALŠÍ ROČNÍK TURISTICKÝCH NOVIN

RADNICE PŘIPRAVUJE NOVÁ MÍSTA PRO ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI

BETONOVÝ BAZÉNEK NAHRADÍ SOUSTAVA VODOTRYSKŮ