Turnov letos investoval do dětských hřišť a jejich okolí 15 milionů korun

delnicka_2.JPG

Děti z Mateřské školy Bezručova přestřihly pásku u nového hřiště.

14. září bylo předáno veřejnosti poslední nové dětské hřiště v Dělnické ulici na Daliměřicích.

Za deštivého počasí se stříhání pásky chopily děti z Mateřské školy Bezručova, které před slavnostním aktem potěšily přítomné svým vystoupením. V letošním roce je to uzavření investic do dětských hřišť. 

Rozšíření hřiště v Dělnické ulici bylo první městskou investicí v rámci tzv. participativního rozpočtu, kde o využití stanovené částky rozhoduje veřejnost hlasováním. Vyhrazenou částku 200 tisíc korun město navýšilo o dalších 100 tisíc na zajištění kvalitních dopadových ploch. “S lidmi v dělnické ulici byla fajn spolupráce, společně jsme řešili finální úpravy, například umístění laviček, mají vztah k tomuto místu”, uvedla místostarostka Petra Houšková.

Investice do veřejných hřišť pro děti v tomto roce dosáhly 15 milionů korun. Prvním je hřiště Drak v Turnově II u Základní školy Alešova, dále hřiště pro starší děti s lanovými prvky v centrálním parku u letního kina, hřiště pro menší děti v Metelkových sadech včetně rozsáhlých úprav vstupní části parku, jako poslední bylo veřejnosti předáno dětské hřiště v Dělnické ulici. “Investice do areálů pro děti byly větší než obvykle. Stará nevyhovující hřiště jsou odstraněna, současná splňují všechna bezpečnostní kritéria včetně dopadových ploch a pravidelných kontrol”, dodala Houšková.(pm)
 

 
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK