TURNOV BUDE DÁLE USILOVAT O VĚTŠÍ ZASTOUPENÍ VE VHS, NECHCE PATŘIT MEZI NEJDRAŽŠÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ SDRUŽENÍ V ČR

DSCF9988.JPG

I když to na první pohled nemusí být patrné, vztahy Turnova s ostatními členy vodohospodářského sdružení nejsou dlouhodobě dobré. Na snímku uprostřed turnovský starosta Tomáš Hocke.

Tomáš Hocke a Jiří Mikula rezignovali na funkce v radě Vodohospodářského sdružení Turnov. Štafetu maratónu k naplnění stejných cílů ve VHS přebírají zastupitelé Josef Uchytil a Zbyněk Miklík. Milana Hejduka, který byl v jedné ze svých pozic ve vedení vodohospodářského sdružení i zástupce Turnova, v této pozici nahradí Martin Hrubý.

Bez zpochybnění významu prvních 14 bodů březnové schůze turnovského zastupitelstva, ve srovnání s bodem patnáctým se pocitově jednalo o zástupná téma. Patnáctý bod zněl: Diskuze nad pozicí města Turnova ve Vodohospodářském sdružení Turnov. 

Z dlouhodobě napjatých vztahů Turnova s ostatními obcemi sdruženými ve VHS, a také ze “zákulisní šuškandy”, bylo právě v tomto bodu možné očekávat lecos, včetně rozpadu koalice. Nestalo se. Už jenom skutečnost, že se podařilo udržet pod pokličkou některé neočekávané výsledky koaličního jednání, svědčí spíše o tom, že se strany zastupující rozhodující většinu ve vedení města dokázaly více semknout.

Rezignace

Starosta Tomáš Hocke oznámil rezignaci v radě vodohospodářského sdružení, a totéž učinil místostarosta Jiří Mikula. Ten současně rezignoval na pozici místostarosty, v jehož gesci bylo mj. posílení pozice Turnova ve vodohospodářském sdružení. Oba za sebe navrhli nové nástupce, kteří mají pokračovat v jejích dosavadní činnosti. “Vyčerpali jsme možnosti diskuze, většina jednání ve vodohospodářském sdružení je zablokována,” vysvětlil mj. své rozhodnutí starosta Tomáš Hocke. 

Opoziční zastupitelé za ANO a ODS, kteří měli dosud největší výhrady k pozici a činnosti Jiřího Mikuly, tentokrát nejvíce kritizovali rezignaci starosty.

V návrhu řešení aktuální situace ve VHS koalice Nezávislého bloku, PROTO a Pirátů starosta uvádí: 
Dlouhodobě vnímáme nesoulad zástupců města ve Vodohospodářském sdružení Turnov, konkrétně, tedy Tomáše Hockeho a pana Jiřího Mikuly s ostatními zástupci měst a obcí. Lišíme se v pohledu na tempo obnovování VH majetku, změnu stanov (včetně dodatku) i na výši vodného a stočného. Nedaří se nám přesvědčit ostatní zástupce, alespoň o částečné akceptaci našich dlouhodobých cílů. V této složité situaci a s ohledem na dlouhodobé vztahy, navrhuji do Rady sdružení VHS Turnov vyslat nové zástupce: MUDr. Martina Hrubého, Ing. Zbyňka Miklíka, RNDr. Josefa Uchytila, DiS., kteří nejsou zatíženi neshodami a konflikty z minulých let. Dosavadní situaci vnímám jako zablokovanou a věřím, že nové obsazení vytvoří platformu na vstřícné a kolegiální bázi. Zástupci města budou nadále usilovat o zachování stávající územní působnosti VHS Turnov, rozvíjení dobrých sousedských vztahů se všemi členy sdružení a snad dojdou i k naplnění cílů zastupitelstva města týkající se znění nových stanov zohledňující posílení pozice města a tempa investic, které mají veliký vliv na výši vodného a stočného.

Schválená usnesení turnovského zastupitelstva k aktuální situaci ve VHS:
ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Tomáše Hockeho a pana Jiřího Mikuly, jako zástupců města v radě sdružení VHS Turnov k 31. březnu 2019. (pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0)

ZM bere na vědomní rezignaci Jiřího Mikuly na funkci místostarosty města k 31. březnu 2019. (pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0)

ZM volí zástupce města v Radě sdružení VHS Turnov: MUDr. Martina Hrubého, Ing. Zbyňka Miklíka a RNDr. Josefa Uchytila, DiS k 1. dubnu 2019. (pro: 20, proti: 1, zdržel se: 5)

ZM volí členem rady města pana Jiřího Mikulu od 1. dubna 2019 (v tajné volbě: pro 18, proti 6, 2 neplatné lístky.) 

V budoucím směřování zástupců města ve VHS vedení Turnova specifikuje tyto požadaky:
Usilujeme o zachování stávající územní působnosti VHS Turnov, chceme rozvíjet dobré sousedské vztahy se všemi členy sdružení. V zájmu občanů města Turnov, za které jsme byli zvolení a v zájmu zachování výše vodného a stočného (které je jedno z nejvyšších v ČR) bychom rádi předložili a se všemi členy sdružení projednali návrh nových stanov zohledňující posílení pozice města vzhledem k majetku a vybrané výši vodného a stočného na území města. Nejde nám o absolutní převahu, ale o vyvážení hlasovacích práv. Budeme hledat reálné cesty vedoucí k zachování výše vodného a stočného. Cílem je nezůstat za 4 roky v první desítce nejdražsího vodného a stočného v ČR. Rádi bychom nechali zpracovat znalecký posudek ohledně cenotvorby vodného a stočného a kontrolu této cenotvorby v různých systémech provozování VH majetku. Chceme aktivně diskutovat budoucí model provozování vodohospodářského majetku na území VHS turnov po roce 2020. V případě volby založení nové provozní společnosti jsme ochotni investovat do společného podniku. Rádi bychom v rámci teamu VHS Turnov měli odborného garanta údržby, rozvoje vodohospodářských sítí a odborného oponenta k projekčním záměrům. 

Závěrečné usnesení turnovského zastupitelstva
ZM ukládá zástupcům města (Ing. Zbyňku Miklíkovi, MUDr. Martinovi Hrubému, RNDr. Josefovi Uchytilovi, DiS. a Ing. Michalovi Křížovi) v radě sružení a dozorčí radě VHS Turnov:

. nadále vyvíjet snahu o snížení tempa investic (doporučení bude specifikováno po dopracování Znaleckého posudku č. 36-1/2019 a podmínek OPŽP) s termínem koncem roku 2019.

. nadále vyvíjet snahu o návrh nových stanov zohledňující posílení pozice města vzhledem k majetku, počtu obyvatel a vybrané výši vodného a stočného na území města s termínem  konce roku 2020.

. zprávu o naplňování průběžně předkládat na jednání zastupitelstva města.

(pm)

(V textu jsou uvedeny části podkladů pro jednání zastupitelstva) 
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU