TRIBUNA, KTEROU NIKDO NECHCE?

dscf1623-j.JPG

Městská sportovní plánuje stavbu nové tribuny na fotbalovém hřišti. S odvoláním na špatný stav té současné  je připravován harmonogram, ukončený záměrem zřízení nového hlediště pro fanoušky fotbalu na jiném místě – na protilehlé straně u firmy Crytur. Co bude dál se současnou dřevěnou tribunou?

Aktuální stav tribuny se stal jedním z úvodních bodů již na první srpnové schůzi turnovské rady města. Vedení Městské sportovní ji na základě informací z nového posudku považuje za dožívající stavbu, s vysokými náklady na případnou opravu.

“Podle statického posudku je tribuna v havarijním stavu a její další užívání neodkladně vyžaduje rozsáhlou opravu, převyšující 8 milionů korun. Za menších nákladů je ale možné postavit na druhé straně hřiště tribunu novou, včetně skladovcích prostor, které tolik potřebujeme. Navíc se ukázalo, že více než polovina současné dřevěné tribuny je postavena na pozemcích Českých drah,” konstatuje nad zprávou jednatel Městské sportovní Turnov Jiří Veselka. 

Za zmínku stojí také předchozí honocení stavu tribuny. Se zdůrazněním, že se jedná o posudek pořízený před jedenácti lety. Ve skutečnosti se ale právě v této době, bez pozornosti veřejnosti, zásadně rozhodovalo o bytí nebo nebytí současné tribuny. 

“Tribuna je hodná ochrany a zachování z různých hledisek, především jako svědek místní fotbalové historie i jako příklad stavitelského umění z doby vysoké úrovně truhlářského a tesařského řemesla. Vzhledem k zachovalosti základního materiálu – dřeva – nevyžaduje její další ochrana mimořádné náklady.” 

Tak se 16. dubna 2010 v záverečném hodnocení vyjádřil Ing. arch. Petr Krajčí ve stanovisku Národního technického muzea k návrhu prohlášení dřevěné tribuny za kulturní památku. O udělení významného statutu ochrany tehdy usiloval bývalý vedoucí turnovského odboru školství, kultury a sportu René Brož. Rada města se v uvedené době fotbalovou tribunou opakovaně zabývala, žádost o její zápis do seznamu kulturních památek ale nebyla podána.

Pouhým provnáním fotografií tribuny před deseti lety a dnes je zřejmé, jak poročila degradace stavby. Střechy a především betonových stupňů.

Na otázku, zda nemá význam dominantu sportoviště hájit i za cenu vysokých nákladů, místostarostka Jana Svobodová odpověděla: “Těžko se hájí něco, co nikdo nechce.” Reagovala tak na dlouhé mlčení veřejnosti, zvláště té “fotbalové”,  v době srpnového projednávání. V současné době ale také na radnici zaznamenali názory, hájící jednu z hlavních dominant fotbalového hřiště.

S tím souhlasí i jednatel Městské sportovní Jiří Veselka: “Zprostředkovaně vím, že o tribuně bylo ve fotbalovém klubu jednáno a čekáme na stanovisko.”

Za upřesnění stojí také širokou veřejností přijatá informace o prvorepublikové tribuně. Ve skutečnosti se jedná o stavbu výrazně mladší. Zda byla na fotbalovém hřišti nějaká tribuna v období první republiky se nepodařilo zjistit. V zázmamech FK Turnov je ale možné dohledat informaci z roku 1945: “Mnoho hráčů a funkcionářů odešlo do pohraničí, kde našlo nový domov a tak na vše zbyla pouze hrstka obětavců. Brigádnicky začala stavět tribunu, vystavěla novou vstupní bránu, zvětšila hřiště, připravila mu nový škvárový povrch...”

V předchozích řádcích uvedenou tribunu z roku 1945 ale v první polovině sedmdesátých let nahradila tribuna nová. Ta současná, jejíž aktuální stav má jen dvě řešení. Opravit, nebo zbourat. “Stav tribuny je špatný, tam už ani není co opravovat. Má to být moderní hřiště, ne muzeum,” říká předseda FK Turnov Jiří Šteffan a připomíná kvalitní zázemí, kterým disponoje mnoho hřišť v okolních obcích.

O osudu fotbalové tribuny zatím není rozhodnuto. Jisté je jen to, že městská sportovní má do konce roku předložit návrh řešení vč. finanční rozvahy. Do té doby je prostor jednat. 

(pm)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA