TOULKY ZIMNÍ PŘÍRODOU ČESKÉHO RÁJE

01_certova_ruka.jpg

Někdo si myslí, že v zimě v přírodě nic zajímavého není. Opak je však pravdou. V zimě se nám totiž naskýtá jedinečná příležitost k pozorování stop zvěře.

Stopy nám poodhalí, co kolem nás ve skutečnosti žije. Kromě srnčí zvěře, zajíců polních či prasete divokého můžeme narazit na stopy různých šelem. Ty jsou povětšinou aktivní v noci, často tak unikají naší pozornosti. Právě v zimě se nám prozradí svými stopami. Může jít o lišku obecnou, kunu lesní či vzácnější kunu skalní, nebo za mírnějších zim i jezevce lesního. Ve vzácných případech nalezneme stopy ohrožené vydry říční. Ideálním místem pro stopování zvířat může být okolí krmelce, potoka či zemědělské usedlosti.

Na krmítku se zase setkáme s všemožnými druhy opeřenců. V zimě ptáci díky hladu ztrácí částečně plachost, a tak je můžeme pozorovat docela z blízka. Pokud do krmítka nasypeme slunečnici, zpravidla přilétnou různé druhy sýkor nebo brhlík lesní. Zrní pšenice či proso přiláká zrnožravé ptáky, jako zvonek zelený, stehlík obecný nebo dlask tlustozobý. Na jablka přilétnou kosi a drozdi kvíčaly. Pokud bydlíme poblíž lesa, můžeme na krmítku pozorovat i strakapouda velkého. Krmení ptáků je docela snadné, avšak je třeba mít povědomí o tom, co ptákům dávat nesmíme. Do krmítka nepatří zbytky jídel ani slané pečivo, či přepálený tuk, to by jim mohlo velmi uškodit. Krmítko neumísťujeme poblíž prosklených ploch a také se snažíme, aby na něj nemohla vyšplhat kočka či jiná šelma. Část z našich ptačích druhů na zimu odlétá na jih. Ze severu k nám však jednou za čas zalétnou druhy, které zde po zbytek roku neuvidíme. Řadí se k nim třeba půvabný brkoslav severní nebo čečetka zimní.  


Brkoslav severní.

Vycházka zasněženou zimní krajinou, třeba do podtroseckých údolí, Zlatou stezkou Hruboskalskem či Příhrazskými skalami patří pro mnohé doslova mezi pravidelné rituály. Je však ještě mnoho opomíjených míst, kam stojí za to vyrazit. Například Chléviště nedaleko Kalicha na Maloskalsku je v zimě přímo kouzelné, nesmí však být příliš kluzko, pak je tu dost nebezpečno.
  


Liška obecná.

Dalším místem je třeba Radeč s malebnou kapličkou na Hruboskalsku. Zamrzající řeka Jizera může být také zajímavým cílem. Sletují se sem ptáci z menších toků a rybníků, tou dobou pokrytých ledem. Není tedy vyloučené, že tu zastihneme různé druhy kachen, labutě či volavky. Pozorný výletník tu může spatřit také ptačí drahokam - ledňáčka říčního, který na sebe často upozorní krátkým písknutím. Méně známý skorec vodní, pták velikosti menšího kosa, s bílou náprsenkou, který se pro potravu potápí do ledové vody a často usedá na z vody vyčnívající kameny nebo na plovoucí ledové kry.
  

Skorec vodní.

Proto neváhejme, a vyrazme ven. I v zimě nalezneme v přírodě mnoho zajímavého.


Text a foto Jiří Šťastný
předseda MO ČSOP Bukovina

Zprávy Turnovska

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI