TERMOKAMERA PRO TURNOVSKÉ HASIČE

01_termokamera.JPG

Tak vidí termokamera hasičů vedení města při pokojové teplotě v zasedací místnosti. Zleva starosta Tomáš Hocke, místostarosta Jiří Mikula a místostarostky Petra Houšková a Jana Svobodová.

Nová termokamera hasičům pomůže při odhalení ohnisek požáru a při vyhledávání osob. 

Velitel městských hasičů Martin Bartoníček převzal v pondělí 3. prosince na turnovské radnici termokameru. Předání z rukou starosty proběhlo v úvodu pravidelné tiskovky města. Nákupem nové techniky Turnov pokračuje v investicích do modernizace vybavení výjezdní jednotky hasičů.

„Pan Bartoníček se na červnové tiskové konferenci zmínil, že hasiči potřebují termokameru. Po nějakém čase ne váhání, ale hledání prostředků, se ji podařilo za 150 tisíc zakoupit. Ať našim hasičům slouží, a především - ať zachraňuje životy,“ popřál při předání turnovský starosta Tomáš Hocke.

Tento typ termokamery byl vyroben pro potřeby hasičů při zásahu. Je odolná proti pádu, kyselinám a louhům i proti vysokým teplotám. „I když patří do cenově nižší kategorie, přesto plní naše vysoké nároky. Termokamera kromě primárního určení k vyhledávání ohnisek požáru či vlastní měření teploty hořící látky je vybavena také systémem vyhledávání osob jak v objektech zasaženým požárem nebo zakouřením, tak i v otevřené krajině dokáže velmi přesně zobrazit člověka či zvíře. Toto vysoce citlivé zařízení využijeme i při plošných pátracích akcích organizovaných policií,“ popsal Martin Bartoníček.

Termokamera dokáže zmapovat rozsah a šíření požáru nebo určit teploty, například hořícího materiálu v průmyslových objektech. Tyto informace jsou významné pro nasazení správného množství a typu hasiva, aby při vlastním zásahu hasičů nevznikaly zbytečné škody. Neocenitelná je schopnost termokamery nalézt skrytá ohniska požáru. Má ale i širší využití: měření teploty nosných konstrukcí s ohledem na jejich nosnost, měření teploty tlakových nádob, průběžné měření účinnosti použití hasební látky apod. Termokamera je využívána při všech typech požárů lesních, objektových i průmyslových.

„Při dopravních nehodách je termokamera nezastupitelným pomocníkem k určení nezjištěného počtu osob ve vozidle před havárií. Ve vozidle lze měřit na sedačkách díky tepelné setrvačnosti počet sedících, což je samozřejmě limitováno časem, a případně zahájit pátrání. Termokamera umožňuje rychlý a pečlivý průzkum  okolí dopravní nehody, zdali se tam nenachází například sražený chodec, zraněná osoba mimo havarované auto nebo osoba v šoku po nehodě. Termokamera je při snížené viditelnosti, v zakouřeném prostoru nebo ve tmě okem hasiče. Citlivé zařízení na displeji ukazuje zřetelně objekty jen s nepatrně vyšší teplotou a to se týká i osob poměrně značně podchlazených nebo v teplotním pozadí,“ upřesnil Martin Bartoníček a před poděkováním městu za investice do vybavení dodal, že v letošním roce do 3. prosince vyjížděla jednotka městských hasičů Turnov ke 123 zásahům.

Velitel městských hasičů Turnov Martin Bartoníček a starosta Tomáš Hocke po předání termokamery do užívání hasičskému sboru.

                                                                                                                                                   

(pm)
Zprávy Turnovska

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU

RADNICE VYHLÁSILA ANKETU NA TÉMA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

STAVBĚ NOVÉ KNIHOVNY PŘEDCHÁZÍ DEMOLICE LETNÍHO KINA